BRAND PARTNER

ÜZLETSZABÁLYZAT

Jelen Üzletszabályzat, és a benne hivatkozott valamennyi egyéb dokumentum (a továbbiakban “Szerződési feltételek”) tartalmazza a Brand Partnerekre irányadó szabályokat, irányelveket, jogokat és kötelezettségeket. Ezek elfogadásával kötelező erejű szerződés (a továbbiakban "Szerződés", "Brand Partner Szerződés") jön létre az Oriflame Holdings BV bejegyzett székhely: Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Hollandia; adószám: 006687702B01 (a továbbiakban:„Oriflame", „mi", „minket", „nekünk") és Ön (a továbbiakban: “Ön” vagy “Oriflame Brand Partner” vagy “Brand Partner”) között és minden korábbi megállapodás, nyilatkozat vagy kötelezettségvállalás helyébe lép.  Jelen Szerződési feltételeket a weboldalunkon közzétettük, így elérhetőek az Ön számára, javasoljuk, hogy jelen Üzletszabályzatot és az ezt alkotó összes többi dokumentum egy példányát nyomtassa ki, vagy elektronikus formában elmentve őrizze meg.

 1. DEFINÍCIÓK

Az Üzletszabályzatban a következő fogalmak az alább meghatározott értelemmel bírnak:

 1. Etikai Kódex és az Üzletviteli Irányelvek: olyan kötelező érvényű rendelkezések, amelyek az Oriflame BCM Üzleti Modell részét képezik, és amelyek a Brand Partnereknek az Oriflame-mel, valamint a Vásárlókkal és más Brand Partnerekkel szembeni magatartását szabályozzák;
 2. Vásárló: bármely természetes személy – függetlenül attól, hogy rendelkezik-e Oriflame regisztrációval – aki online (pl. az Oriflame honlapon keresztül) vagy más úton vásárol Oriflame Terméket és ezt teljes egészében vagy lényeges részében a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül teszi;
 3. Oriflame-katalógus vagy Katalógus: az Oriflame által meghatározott időszakonként kiadott papíralapú vagy elektronikus brossúra, amely az Oriflame által kínált Termékeket és azok ajánlott kiskereskedelmi árait tartalmazza;
 4. Katalógus-időszak: azon időszak, amely a Katalógus borító oldalán feltüntetésre kerül, és amely időszak alatt a Katalógusban foglalt ajánlatok érvényesek;
 5. Kereskedelmi programok: az Oriflame által időről időre meghirdetett marketing, értékesítési és ösztönző programok;
 6. Oriflame – cégcsoport: az Oriflame Holdings BV, annak legfőbb holdingtársasága, és minden olyan jogalany, amely közvetlenül vagy közvetve e legfőbb holdingtársaság irányítása alatt áll;
 7. Oriflame Termékek vagy Termékek: az Oriflame védjegy alatt értékesítésre kínált kozmetikai termékek és kapcsolódó kiegészítő termékek, továbbá meghatározott étrend-kiegészítő termékek, élelmiszerek amelyek jellemzői az Oriflame-katalógusban feltüntetésre kerülnek;
 8. BCM Üzleti Modell: az Oriflame-mel való együttműködésből származó előnyöket és az Oriflame által kínált jövedelemszerzési lehetőséget részleteiben bemutató dokumentum. A BCM Üzleti Modell elektronikus formában innen letölthető.
 9. Oriflame védjegyek: az Oriflame név, az Oriflame logó, továbbá az általunk gyártott, kínált, értékesített és továbbforgalmazott Oriflame Termékek és Termék-családok nevei;
 10. Szabályzatok és eljárások: azon dokumentumok, amelyek a BCM Üzleti Modell és a kereskedelmi programok keretében nyújtott árengedményeket és jövedelmeket szabályozzák. A szabályzatok és eljárások megtekinthetőek a honlapunkon: HitelszabályzatReklamációs szabályzat, Marketing Szabályzat
 11. Árak: Az Oriflame Termékeknek az Oriflame által meghatározott árai, amelyek a megrendelés leadásának időpontjában érvényes árlistán feltüntetett árai;
 12. Földrajzi terület vagy Terület: Magyarország;
 13. Személyes adatok: az Oriflame Brand Partnerként történő regisztrációja során megadott adatai, valamint az Önre vonatkozó bármely további információ, amelyet Ön időről időre rendelkezésünkre bocsát;
 14. Személyes Információkközvetlenül vagy közvetve a Vásárlókra, Brand Partnerekre és más harmadik felekre vonatkozó információk, amelyeket Ön gyűjt vagy más módon kezel az Oriflame-mel fennálló kapcsolata során;

2.         REGISZTRÁCIÓ ÉS BRAND PARTNERI TAGSÁG

2.1.      Ön azt követően válik regisztrált Brand Partnerré, hogy a felvételi kérelmének helyt adva az Oriflame az Ön részére Brand Partneri kódszámot ad.  Az Oriflame Brand Partneri felvétel feltételeit az Üzletviteli Irányelvek a Tagságra vonatkozó szabályok c. fejezete tartalmazza. 

2.2.      Fenntartjuk a jogot, hogy éves adminisztrációs díjat számítsunk fel a regisztrációkor és annak minden évfordulóján. A regisztrációs dij magában foglalja a kezdő készletet. Ezek a díjak az első és ezt követően az aktuális vásárlási számlán kerülnek feltüntetésre.

2.3.      Brand Partneri tagsága automatikusan megszűnik (i) a regisztráció első évfordulójával ha ezen idő alatt Ön nem ad le megrendelést, illetőleg (ii) 12 hónappal az utolsó rendelés leadását követően.

2.4       Amennyiben nem újítja meg Brand Partneri tagságát, a Brand Partneri Szerződése automatikusan megszűnik, de Ön továbbra is az Oriflame tagjaként marad regisztrálva az Online vásárlókra és tagokra vonatkozó általános szerződési feltételek [LINK] és az Online vásárlókra és tagokra vonatkozó adatvédelmi irányelvek [LINK] alapján, ami lehetővé teszi, hogy továbbra is vásárolhasson Oriflame termékeket. A Brand Partnerekre és a tagok tagságának fel- és leminősítésére vonatkozó szabályokra vonatkozó kiegészítő információkat a vonatkozó irányelvek [LINK] tartalmazzák.2.5. Mind Ön, mind az Oriflame jogosult a tagsági jogviszonyt bármikor felmondani a jelen Szerződési feltételekben foglaltak szerint.

2.6.      A tagság személyhez kötött; az Oriflame előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül és anélkül, hogy megfelelne az Etikai kódex, illetve a Magatartási szabályok követelményeinek a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek nem ruházhatók át harmadik személyre.

2.7.      Engedély nélküli regisztráció nem megengedett. Ön ezúton vállalja, hogy teljes mértékben felel az ilyen regisztráció miatt felmerülő követelésekért, költségekért és összegekért, és teljes mértékben kártalanítja az Oriflame-et az ilyen jogosulatlan regisztráció miatt felmerülő követelésekért, költségekért és összegekért.

2.8.      Ön a regisztrációt követően:

2.8.1.   jogosult a jelen Szerződési feltételeknek megfelelően Oriflame Terméket vásárolni, és a BCM Üzleti Modellben, a Szabályzatokban és eljárásokban meghatározott egyéb kedvezményekre és juttatásokra igényt tartani;

2.8.2.   köteles a Szerződési feltételekben előírt rendelkezéseket teljes mértékben megtartani.

3.         FELMONDÁSI ÉS VISSZAKÜLDÉSI JOG, VALAMINT A TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

3.1.      Ön bármikor jogosult Brand Partneri tagságát egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal indokolás nélkül felmondani. Felmondásának kézhezvételét követően haladéktalanul jelezzük Ön felé a felmondás tudomásul vételét.  A felmondó nyilatkozat megküldéséhez használhatja űrlapunkat is.

3.2.      Ha Ön a regisztrációját követő 30 naptári napon belül felmondja a jelen szerződést, akkor visszatérítjük Önnek az összes díjat és költséget, és elfogadjuk a megrendelt, de még nem szállított Termékek vagy szolgáltatások lemondását, valamint az Ön által megvásárolt összes Termék (beleértve a képzési és promóciós anyagokat, üzleti kézikönyveket és készleteket) visszaküldését. Biztonsági és higiéniai okokból megtagadhatjuk az olyan termékek átvételét, amelyek felbontásra kerültek, tehát a termékek már nem olyan állapotban vannak, mint a vásárláskor. A termékek vételárát a termékek visszaszállításakor, vagy a lehető leghamarabb visszatérítjük, ha a termékeket még nem szállítottuk ki.

3.3.      Ha Ön a Brand Partneri tagságáról lemond és jelen szerződést későbbi időpontban felmondja,vagy ha az Oriflame mondja fel indoklás nélkül a szerződést, úgy kérésére

3.3.1.   a Termékeket visszavásároljuk Öntől, a következő feltételek teljesülése esetén:

3.3.1.1. azon Termékek küldhetők vissza, amelyeket az azt megelőző 12 hónap során vásárolt, ilyen esetben az eredeti nettó vételár 90%-át visszatérítjük Önnek, mindazon összegek levonásával, amit a Termék megvásárlásával összefüggésben Önnek fizettünk; és

3.3.1.2. a visszaküldött Termékeknek forgalomképesnek kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem használták, nem bontották ki, vagy bármilyen más módon nem sérültek meg, a szavatossági idejük nem járt le és még szerepelnek a katalógusunkban.

3.3.2.   visszatérítjük az Ön által a lemondását vagy felmondását megelőző 30 napon belül befizetett, a Brand Partnerré váláshoz vagy az annak megmaradásához szükséges díjakat.

3.4       Ha úgy dönt, hogy lemond a tagságáról és felmondja a Brand Partneri szerződést a jelen pont alapján, akkor nem lesz regisztrálva tagként.

4.         A TERMÉKEK ADÁSVÉTELE

A.        MEGRENDELÉS LEADÁSA

4.1.      Ön megrendelését a Katalógusból a megvásárolni kívánt Termékek kiválasztásával adhatja le. A megrendelés leadása a kiválasztott Termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül.

4.2.      A megrendelés leadása a következő lépések végrehajtásával történik meg:

4.2.1.   online megrendelés esetén, amennyiben Ön kiválasztotta a megvásárolni kívánt Termék(ek)et a “VÁSÁRLÁS” gomb megnyomásával; a kosár tartalmát Ön bármikor jogosult megtekinteni és módosítani a Termék(ek) mennyiségének megváltoztatásával, Termék(ek) törlésével vagy a kosár teljes kiürítésével is;

4.2.2.   Ön rendelkezésünkre bocsátotta a szállításhoz szükséges személyes adatait valamint 

4.2.3.   Ön megjelölte a szállítás és a fizetés Ön által kiválasztott módját.

4.3.      Amennyiben online megrendelése leadásra (elküldésre) került, úgy annak módosítása a honlapon keresztül már nem lehetséges; kérjük, ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal: info@oriflame.hu  mail címen.

4.4.      Az online megrendelés elfogadása esetén automatikus visszaigazolást küldünk az Ön részére e-mailben a Brand Partneri regisztrációkor vagy a későbbiekben megadott email címére; ezzel a felek között az adásvételi szerződés létrejön. Az Oriflame jogosult a megrendelés elfogadását indokolás nélkül megtagadni.  Ez esetben az Ön által már esetlegesen teljesített kifizetést teljes egészében visszatérítjük. 

4.5.      A megrendelés visszaigazolásán kívül megkapja a termékek kiszállításának részleteit és minden egyéb szükséges információt. 

4.6.      Online megrendelés esetén kéjük, legyen figyelemmel az alábbiakra:

4.6.1.   a létrejött adásvételi szerződés nem kerül szövegszerűen lementésre és nem lesz hozzáférhető. A szerződés részeit az Ön megrendelése, továbbá a honlapon elérhető vagy az Oriflame által más módon közölt Szerződési feltételek (amelyek nyomtathatók vagy lementhetők) képezik;

4.6.2.   a szerződés kizárólag magyar nyelven köthető, más nyelven nem;

4.6.3.   az Oriflame a jelen Szerződési feltételek 10. fejezetében meghatározott Kódexekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.7.      A leadott és kifizetett megrendelés nem vonható vissza, az 5. fejezetben foglalt elállás esetét kivéve.

4.8.      Megrendelését Ön a nap folyamán bármikor leadhatja, kivéve a katalógus-időszak záráskori rövid időszakokat, amikor a honlap elérhetősége a Katalógus frissítése miatt rövid ideig korlátozott.

4.9.      Nem áll rendelkezésre minden időpontban az általunk kínált valamennyi Termék. Amennyiben valamelyik Termék nincs készleten a megrendelés leadásának időpontjában, úgy megtesszük az ésszerű elvárható erőfeszítéseket, hogy erről Önt a megrendelés véglegesítése előtt megfelelő módon tájékoztassuk annak érdekében, hogy megrendelését megfelelően módosíthassa vagy törölhesse.

4.10.    Az online Katalógus és rendelési lehetőség alkalmanként, korlátozott időtartamra karbantartás vagy különféle technikai problémák miatt nem elérhető. Az Oriflame nem felel ezekért a korlátozásokért, és kizárja az ilyen esetekkel kapcsolatosan a Vásárlók vagy a honlap egyéb látogatói által előterjesztett kárigényekkel szembeni felelősségét.

4.11.    Kivételes jelleggel lehetőséget biztosítunk arra online eszközünk útján, hogy Ön más nevében adjon le megrendelést. Ez kizárólag az Ön személyes csoportjába tartozó Brand Partnerek esetében lehetséges, az ő kifejezett felhatalmazásuk alapján, a BCM Üzleti Modellben meghatározottak szerint. Ezen lehetőség használata során kizárólag Önt terheli felelősség minden felhatalmazás nélküli megrendelésből és általában a személyhez fűződő jogok megsértéséből eredő igényért, továbbá minden olyan költségből vagy kiadásból eredő kárért, amely az Oriflame vagy azon személy részéről merült fel, akinek a nevében Ön a megrendelést leadta. 

B.        ÁRAK ÉS FIZETÉS

4.12.    Az Oriflame-katalógusban feltüntetésre kerülő Termék-árak bruttó kiskereskedelmi árak, amelyek a Termékek teljes vételárát jelentik a megrendelés leadásának időpontjában, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérő tájékoztatás kerül feltüntetésre. Minden ár Forintban értendő, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza.

4.13.    Az Oriflame fenntartja a jogot, hogy az árakat saját belátása szerint bármilyen időpontban megváltoztassa.  Az Ön által kiválasztott Termékek áraiban a megrendelés leadását megelőzően bekövetkezett bármilyen változás azonban csak akkor válik az adásvételi szerződés részévé, amennyiben a felek ezt kifejezetten elfogadják. 

4.14.    A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítás költségeit, továbbá azon költségeket és díjakat, amelyek a megrendelés során adott kifejezetten erről szóló tájékoztatás értelmében az árakhoz hozzáadásra kerülnek, és melyeknek összege az Ön által választott szállítási lehetőség függvényében változik.

4.15.    Árainkat időről időre akciók keretében csökkenthetjük. További utólag adott kedvezmény illetheti meg Önt a BCM Üzleti Modell vagy bármely más szabályzat vagy kereskedelmi programban meghatározottakkal összhangban.  Ezen kedvezmények a számlán nem minden esetben kerülnek azonnal feltüntetésre.  Az árak számításával kapcsolatos bármilyen észrevétel, kérdés esetén kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz: info@oriflame.hu

4.16.    Számláját online bankkártyás fizetéssel, banki átutalás útján, vagy a weboldalunkon elérhető Fizetési módok szabályzatban rögzített egyéb módokon egyenlítheti ki.

4.17.    Kintlévőségeink, követeléseink kezelése harmadik személy szolgáltató bevonásával is történhet, ennek megfelelően ezen szolgáltató jogosult az Oriflame nevében számlát és a fizetéssel kapcsolatban egyéb tájékoztatást küldeni az Ön részére. Általános szabályként rögzíthető, hogy a számlán szereplő összeget a számlán meghatározott fizetési határidőig kell megfizetnie. Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett időszak minden napjára késedelmi kamat kerül felszámításra, melynek mértéke a Magyar Nemzeti Bank által meghatározásra kerülő jegybanki alapkamat két százalékponttal megnövelt értéke; ezen felül a követelés behajtásának indokolt költségei is áthárításra kerülnek.

4.18.    A fizetési lehetőségekkel – így pl. halasztott fizetés megnyitásának lehetőségével – kapcsolatban kérjük, érdeklődjön Ügyfélszolgálatunknál (info@oriflame.hu).

4.19.    A bankkártyás fizetések biztonságossága érdekében minden fizetési információ titkosított (kódolt). Az Oriflame kizárólag hitelesített fizetési szolgáltatókkal áll kapcsolatban, így a bankkártya-adatok kezelése mindenkor szabályszerűen, a bankkártya-adatok kezelésre vonatkozó nemzetközi biztonsági standardokkal összhangban történik.

4.20.    Honlapunkon lehetőséget biztosítunk utomatikus bankkártyás fizetésre, úgy Ön kifejezetten engedélyezheti e kényelmes fizetési mód használatát.  Ez esetben bármely jövőbeni megrendelés esetén a fizetési határidő napján terheljük meg a bankszámláját. Az automatikus bankkártyás fizetési mód engedélyezését Ön bármikor visszavonhatja a felhasználói fiókján belül a Profil beállítások/ Fizetés oldalon.

4.21.    Ön beleegyezik, hogy elektronikus számlákat kapjon. A számlát a Rendelési előzmények oldalon érheti el.

C.        A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA ÉS A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

4.22.    A megrendelt Termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területére vállaljuk.

4.23.    A Termékek átvételének helyét megrendelésekor tudja megválasztani.

4.24.    Megrendelését a lehető leggyorsabban, de legfeljebb a megrendelés általunk történő visszaigazolását követő 30 napon belül feldolgozzuk, és a csomagot átadjuk. Nem vállalunk felelősséget a szállítás késedelmes voltáért, ha a késedelem rajtunk kívül álló okok miatt következik be.

4.25.    A Termékekre vonatkozó tulajdonjog és a kárveszély a Termékek átadásával száll át. 

4.26.    Az Oriflame nem vállal felelősséget valamely megrendelés hibásan vagy késedelmesen teljesített szállításából, vagy esetlegesen a szállítás elmaradásából eredő bármilyen kárért, ha annak oka, hogy Ön személyes adatait hibásan vagy hiányosan adta meg.

4.27.    Fenntartjuk a jogot, hogy a megküldött megrendelés teljesítését bármely időpontban visszautasítsuk, ha alapos indokkal feltételezhető, hogy Ön megszegte a jelen Szerződési feltételek bármely rendelkezését.

D.        TERMÉKEINK MEGFELELŐSÉGE

4.28.    Szavatoljuk, hogy az ORIFLAME termékek gyártása a Kozmetikumok Helyes Gyártási Gyakorlatára (GMP) vonatkozó útmutatót tartalmazó ISO 22716:2007 szabvány, valamint az ORIFLAME Helyes Gyakorlat Kódexe követelményeinek megfelelően történik.

5.         A MEGRENDELÉSEKRE VONATKOZÓ ELÁLLÁSI JOG

5.1.      Az Oriflame szigorúan betartja a Magyarországon érvényes a Termékek visszavételére irányadó szabályokat (ld. 5.3 pontot a részletekre vonatkozóan).

5.2.      A megrendelés átvételét követően szükséges, hogy a Vásárló ellenőrizze annak tartalmát, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csomag a szállítás során megrongálódott Terméke(ke)t nem tartalmaz. Kérjük, hogy Ön (vagy a Termék(ek)et Ön nevében átvevő személy) haladéktalanul értesítse az Ügyfélszolgálatunkat a panaszok benyújtására szolgáló nyomtatvány kitöltésével, a sérülés/hiba megjelölésével.  Panaszát e-mailben  info@oriflame.hu is elküldheti a részünkre.

5.3.      A Termék visszaküldéséhez és az ár visszatérítéséhez való jog

5.3.1.   Önnek joga van a megrendelt Termék(ek) adásvételétől indokolás nélkül elállni az 5.3.2 pontban megjelölt határidőn belül. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt, ha Ön meggondolná magát, vagy bármilyen okból úgy döntene, hogy nem akarja a Terméke(ke)t megtartani, úgy elegendő tájékoztatnia minket elállási szándékáról, és mi visszatérítjük a Termék(ek) vételárát.  

5.3.2.   Az elállás joga Önt akkor is megilleti, ha a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mailt már megkapta, vagy a megrendelést az Ügyfélszolgálat már szóban visszaigazolta; legfeljebb azonban 14 naptári nap áll az Ön rendelkezésére az elállási jog gyakorlására, azzal, hogy az időszak kezdete az a nap, amikor a Terméket, illetve több Termék megrendelése esetén a megrendelés utolsó Termékét is ténylegesen birtokba vette. 

5.3.3.   Kérjük, hogy elállási nyilatkozatát az Ügyfélszolgálatunkkal online reklamációs felületünkön, e-mailen: info@oriflame.hu, vagy postai úton (1439 Budapest, Pf. 624.) közölje. Az elállási nyilatkozatát benyújthatja formanyomtatványon is, azonban ennek használata nem kötelező.  Ha az elállási nyilatkozat formanyomtatványát elektronikusan tölti ki és azt honlapunkon keresztül nyújtja be, úgy az elállási nyilatkozat kézhezvételéről haladéktalanul visszaigazolást küldünk Önnek e-mailen keresztül. Az elállási nyilatkozatának másolatát a saját maga számára érdemes lehet megőriznie. Önnek egyedül arra kell figyelnie, hogy elállási jogát a rendelkezésére álló határidő lejártát megelőzően gyakorolja. Vita esetén Ön köteles bizonyítani, hogy az elállási határidőt megtartotta. Amennyiben elállási nyilatkozatát e-mailen vagy postán küldi meg a részünkre, abban az esetben az elállás az e-mail elküldésével, vagy a postára adással hatályosul.

5.3.4.   Teljes egészében visszatérítjük az Ön részére a Termék(ek)ért fizetett vételárat és a szállítás költségét. (Az általános, legolcsóbb kiszállítási módtól eltérő kiszállítási lehetőség választása esetén a szállítási többletköltségek Önt terhelik.)  A visszatérítendő vételár összegéből levonásra kerülhet a visszaküldött Termék(ek) értékében bekövetkezett olyan értékcsökkenés, amely a Termék(ek) nem rendeltetésszerű vagy szükségtelen használatából ered, tehát ami a szokásos próbához elégséges használatot meghaladja.  Ön csak azon termékek értékcsökkenéséért felel, amely a termékek jellegéhez, jellemzőihez és működéséhez szükséges használattól eltérő használatból ered. A vételár visszatérítése érdekében a szükséges lépéseket haladéktalanul megtesszük. A visszatérítésre sor kerül legkésőbb (a) 14 naptári napon belül azt követően, hogy bármely kiszállított Termék Öntől hozzánk visszaérkezik, vagy (amennyiben ez korábbi időpont) (b) 14 naptári napon belül azt követően, hogy Ön hitelt érdemlően igazolja, hogy a Termék(ek)et visszaküldte a részünkre, illetőleg (c) amennyiben Termék visszaküldésére nem kerül sor, 14 naptári napon belül az elállási nyilatkozat közlését követően.  Amennyiben a Termék visszaküldésére azért került sor, mert a termékleírás nem volt pontos vagy a Termék egyéb okból nem megfelelő, úgy a teendőkre ld. az 5.3.5. pontban írtakat.

5.3.5.   Amennyiben a Termék visszaküldésére azért került sor, mert a termékleírás nem volt pontos vagy a Termék egyéb okból nem megfelelő, úgy teljes egészében visszatérítjük a Termék vételárát, a szállítás költségét és minden olyan indokolt költséget, amely a Termék(ek) visszaküldése során Önnél felmerült.

5.3.6    A visszatérítést a bankszámlára, illetőleg az Ön által a fizetésre használt más csatorna útján teljesítjük, kivéve, ha Ön ezzel kapcsolatban kifejezetten másként rendelkezik. A visszafizetéssel kapcsolatosan Önt díj vagy költség nem terheli.

5.3.7.   Amennyiben a Termékek már kiszállításra kerültek:

5.3.7.1. úgy Ön köteles az(oka)t késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlését követő 14 naptári napon belül visszaküldeni a részünkre.  A határidő abban az esetben minősül megtartottnak, amennyiben a Termék(ek) visszaküldése a 14 naptári napon belül megtörténik;

5.3.7.2. a Termék(ek) visszaküldésével felmerülő közvetlen költségek Önt terhelik, kivéve, ha a Termék visszaküldésére azért került sor, mert a termékleírás nem volt pontos vagy a Termék egyéb okból nem megfelelő (ld. 5.3.5. pont); továbbá

5.3.7.3 Ön köteles a birtokában lévő Termékeket megőrizni, és a felelős őrzés ideje alatt a Termékekről megfelelően gondoskodni. 

5.3.8.   Az elállási jogra vonatkozó részletes szabályok, valamint a jog gyakorlására vonatkozó útmutató itt elérhető el. ( ld.5.3.4 fejezetet.)

5.3.9.   Jogi kötelezettségünk, hogy olyan Termék(ek)et bocsássunk a rendelkezésére, amely(ek) megfelel(nek) a szerződésben foglaltaknak.  Ön fogyasztóként minden esetben jogosult hibás vagy nem a tájékoztatásnak megfelelő Termék(ek) esetén igényét érvényesíteni. A jogszabályokból eredő fogyasztói jogosultságait az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések vagy az 5.3 fejezet szerinti termék-visszavételi garanciánk nem korlátozza. A fogyasztókat a Földrajzi terület vonatkozásában megillető jogosultságok tekintetében további tájékoztatást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól (NFH) kérhet.

5.4.      Garantáljuk a minőségét minden olyan terméknek, amely az ORIFLAME márkajelzést viseli, továbbá szavatoljuk, hogy az általunk vagy a részünkre gyártott ilyen termékek a legmagasabb minőséget képviselik. Biztosak vagyunk abban, hogy Termékeink megfelelnek majd Vásárlóink elvárásainak. Erre tekintettel Oriflame-garancia szolgáltatásunk útján további jótállási jogokat biztosítunk, amely alapján Ön kicserélést vagy ár-visszatérítést kérhet minden olyan Termék esetén, amellyel Ön bármilyen oknál fogva nem elégedett teljes mértékben. Igényét a Termék átvételétől számított 30 napon belül kell érvényesíteni. A garancia nem vonatkozik olyan Termékre, amelyet szándékosan megrongáltak vagy nem rendeltetésszerűen használtak. A Termék visszaküldésére és az ár visszatérítésére az Oriflame-garancia esetén is az 5. fejezetben foglaltak az irányadók.  

6.         AZ ORIFLAME BRAND PARTNER KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.      A Brand Partnernek mindenkor független személyként és nem az Oriflame ügynökeként vagy alkalmazottjaként kell eljárnia. A Brand Partner nem jogosult tárgyalni vagy közvetítőként fellépni az Oriflame és más Brand Partnerek, valamint harmadik felek közötti szerződések megkötése során, és nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a mi nevünkben vagy a mi megbízásunkból, illetve az Oriflame csoport bármely más vállalat nevében és megbízásából vásároljon, eladjon vagy általában bármilyen szerződést kössön. A Brand Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem minősül „kereskedelmi ügynöknek" a Területen alkalmazandó törvények értelmében, és nem jogosult semmilyen kártérítésre vagy kártalanításra a jelen kapcsolat megszűnésekor.

6.2.      Amennyiben Ön üzleti tevékenységet kíván folytatni a BCM Üzleti Modellhez vagy az Oriflame egyéb kereskedelmi programjaihoz kapcsolódóan, úgy köteles megszerezni a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedélyt, valamint a Földrajzi területen irányadó, a független gazdasági tevékenység végzése esetén előírt valamennyi bejelentési és nyilvántartásba-vételi kötelezettségnek – ideértve pl. az adatvédelmi nyilvántartásba vételt (ld. 6.9 pont) és adójogi bejelentést –  eleget tenni. Az ilyen tevékenységekre vonatkozó adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok és díjak bejelentése, illetve megfizetése kizárólag Önt terheli. Az Oriflame-mel fennálló szerződéses jogviszonyból eredően Önt megillető összes árbevétel, eredmény, jövedelem után valamennyi adóbevallási és adófizetési kötelezettség kizárólag Önt terheli, e kötelezettségek teljesítéséért kizárólag Ön felelős. Kizárólag az Ön felelőssége továbbá annak biztosítása, hogy a Vásárlói személyes adatainak kezelése minden szempontból megfelel a nemzeti adat- és személyiségjog-védelmi szabályoknak (ld. 6.9. – 6.15. pontok). 

6.3.      Az Oriflame biztosítja a Termékek visszavételét és kicserélését a jelen Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően mind a Vásárlói, mind pedig az Ön számára.  Ön Brand Partnerként tudomásul veszi, hogy az Ön felelőssége a Vásárlóit a Termékek visszaküldésére vonatkozó jogukról megfelelően tájékoztatni, illetőleg a nevükben Ön köteles a Termékek Oriflame részére történő visszaküldését elvégezni.

6.4.      Ön Brand Partnerként nem veszélyeztetheti az Oriflame jó hírnevét.  Nem jogosult nyilatkozatával vagy cselekményével az Oriflame vagy az Oriflame Termékek jó hírnevét csorbítani, károsítani.  Üzleti tevékenysége során jogszerűen és az etikai elvárásoknak megfelelően köteles eljárni; a Termékekkel és az Oriflame kereseti lehetőséggel kapcsolatban nem tehet semmilyen hamis, félrevezető vagy eltúlzott állítást.

6.5.      Ön elfogadja, hogy az Oriflame-védjegyek, így a kereskedelmi név és a logó, az on-line eszközeink és az adatbázisainkaz Oriflame tulajdonát képezik, és azokat köteles tiszteletben tartani. A félreértések elkerülése végett rögzítjük, hogy Az Oriflame-névhez kapcsolódóan felhalmozódó eszmei érték (goodwill) is az Oriflame-t illeti meg.  Az Oriflame kérésére Ön köteles ezt írásban is megerősíteni, az Oriflame által e célból kiállított megfelelő okirat aláírásával. 

6.6.      A Brand Partner egyetért és elfogadja, hogy a jelen szerződés feltételei és az abban hivatkozott anyagok, beleértve, de nem kizárólagosan a BCM Üzleti Modellt, a Kereskedelmi Programokat, a Kereskedelmi Programokat is tartalmazó Szabályzatokat és Eljárásokat, adatbázisainkat (beleértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat) és online eszközeinket, vagyoni értékkel bíró információnak minősülnek és szellemi alkotáshoz fűződő jogok alá tartoznak. A Brand Partner nem használhatja azokat vagy azok bármely részét a jelen megállapodásban engedélyezett tevékenységen kívül.

6.7.      Ön jogosult lehet kedvezményekre, ha a vonatkozó Kereskedelmi program vagy a Szabályzat és eljárások feltételei lehetővé teszik.

6.8.      Az Oriflame termékek, az Oriflame üzleti lehetőség vagy más Brand Partnerek számára készített promóciós vagy képzési anyagok bemutatása során, amelyekért díjat számítanak fel, Ön köteles az Etikai Kódexben, valamint az Üzletviteli Irányelvekben foglaltakat szigorúan betartani.

Adatvédelmi kötelezettségek

6.9.      Ön Brand Partnerként jogosult a Vásárlói Személyes Információit gyűjteni, nyilvántartásba venni, tárolni, felhasználni és időszakonként frissíteni. Mint ezen Személyes Információk független adatkezelője Ön garantálja, hogy vonatkozó valamennyi adatvédelmi jogszabálynak megfelelően végzi a tevékenységét. Ezen szabályok értelmében előfordulhat, hogy Ön köteles nemzeti adatvédelmi hatóságnál adatkezelőként nyilvántartásba vételét kérelmezni, kivéve, ha az Ön esetében jogszabály valamely rendelkezése a nyilvántartásba vétel alól felmentést ad.  Kizárólag Önt terheli felelősség a jogszabály értelmezése, és ennek alapján a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása vagy mellőzése, továbbá az adatkezelésre vonatkozó előírások betartása tekintetében.

6.10.    Ha Ön a vásárlói valamelyikét szponzorálni kívánja a Brand Partnervá válása érdekében, úgy tőle közvetlenül Személyes Információkat gyűjthet. Önnek az Önnel időről-időre közölt szponzorálási eljárásaink szerint kell eljárnia annak biztosítása érdekében, hogy a Személyes Információk kezelése mindenkor megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

6.11.    Ön különösen köteles a megfelelő technikai és szervezési-biztonsági intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a Személyes Információk a gondatlanságból bekövetkezett/véletlen vagy jogellenes szándékos megsemmisítéssel, elvesztéssel, megváltoztatással, jogosulatlan kiszolgáltatással vagy hozzáféréssel (pl. amikor az adatkezelés hálózaton keresztül történő adattovábbítást is magában foglal), vagy egyéb jogellenes felhasználással szemben megvédje. Ezen intézkedéseknek az adatok védelmét olyan szinten kell biztosítaniuk – figyelemmel az elérhető technikai megoldásokra és ezek bevezetésének költségeire is –, amely megfelel az adatkezelés módjából eredő veszélyeknek és a védendő személyes adatok jellegének.

6.12.    Ha Ön az adatbiztonsági szabályok olyan megsértéséről szerez tudomást, amely Személyes Információk nem szándékolt vagy jogszerűtlen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, megváltoztatásához, jogosulatlan nyilvánosságra kerüléséhez vagy hozzáférhetővé válásához vezet, köteles az Oriflame-t haladéktalanul értesíteni a privacy@oriflame.com email-címre küldött üzenet útján, amelyben tájékoztatást kell adnia az incidens jellegéről és az érintett nyilvántartásokról.

6.13.    Ha egy Vásárló vagy bármely más személy, akinek a Személyes Információit Ön kezeli, bármikor kérelemmel fordul Önhöz a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok szerinti valamely jogának érvényesítése érdekében, Ön köteles eleget tenni a kérelemnek, olyan mértékben, ahogy ezt a vonatkozó jogszabályok által megkövetelik, és összhangban az Oriflame által időről-időre szolgáltatott iránymutatások, eljárások és oktatások tartalmával.

6.14.    Ön Személyes Információt csak a Vásárlókkal és más Brand Partnerkkal közölt adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelhet. Az Oriflame-mel fennálló jogviszonyának megszűnése esetén Ön vállalja és szavatolja, hogy késedelem nélkül megsemmisít minden Személyes Információt, ami a birtokában van, vagy amit az ellenőrzése alatt tart.

6.15.    Mi visszautasítunk minden, bírsággal, költséggel vagy bármely más jellegű kiadással kapcsolatos felelősséget, ami a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok megsértésével összefüggésben az Ön részéről felmerül.

Marketing és kereskedelmi kommunikáció

6.16.    Ön köteles Vásárlóit kifejezetten nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e Öntől az Oriflame Termékekre vonatkozóan reklámanyagokat kapni; és csak kifejezett hozzájárulásuk esetén küldtet a számukra ilyeneket. Továbbá köteles e kérdésre adott válaszukat rögzíteni, amely nyilvántartásnak ki kell terjednie a hozzájárulás megadásának dátumára, és a kommunikáció nyelveként elfogadott nyelvre is. Minden reklámanyagnak tartalmaznia kell egy tájékoztatást a címzett részére arra vonatkozóan, hogy a további üzenetekről leiratkozhat, valamint ennek lehetséges módjairól (amelyek között szerepelnie kell az Ön részére küldött leiratkozó email-üzenetnek). Ön elfogadja és szavatolja, hogy a címzetteknek az ilyen üzenetekkel kapcsolatos választásait tiszteletben tartja.

6.17.    Honlapunk bizonyos online eszközeinek segítségével Ön felhasználhatja a Vásárlói Személyes Információit arra, hogy a részérükre marketing vagy más kereskedelmi üzeneteket küldjön, kizárólag az alábbi feltételek megtartása mellett:

6.17.1. eltérő megállapodás hiányában Ön kizárólag azon Vásárló adatainak kezelésére jogosult, aki az Ön szponzoráltjaként regisztrált Brand Partneri tagságra;

6.17.2. a marketing vagy más kereskedelmi üzenetek kizárólag az Oriflame Termékekre vonatkozóan tartalmazhatnak tájékoztatást;

6.17.3. kifejezetten utalni kell a marketing anyagok vagy más kereskedelmi üzenetek ilyen jellegére;

6.17.4. a marketing anyagon kötelező feltüntetnie feladóként az Ön nevét és elérhetőségét, működő e-mail címét (vagy más hasonló megoldást, pl. egy leiratkozási linket), amelyen keresztül a Vásárló közölheti, amennyiben a jövőben nem kíván többé kereskedelmi tájékoztató anyagokat kapni;

6.17.5. a hozzájárulásukat ekként visszavonó Vásárlók részére a továbbiakban marketing vagy más kereskedelmi üzenet nem küldhető;

6.17.6. kedvezményes ajánlatok, pl. akciók, ajándékokra vagy jutalomra vonatkozó ajánlatok az irányadó jogszabályokkal összhangban küldhetők, azonban fontos e jellegüket a tájékoztató anyagon egyértelműen feltüntetni, továbbá a kedvezmények igénybevételére vonatkozó feltételeket könnyen hozzáférhető helyen, egyértelmű és nem megtévesztő módon megszövegezve kell közölni;

6.17.7. a marketinganyagok vagy más kereskedelmi üzenetek tartalmának meg kell felelnie a jelen Szerződési feltételekben foglalt előírásoknak, továbbá a kereskedelmi tájékoztatásra vonatkozó egyéb törvényi feltételeknek;

6.18.    A Brand Partner semmilyen körülmények között nem jogosult az Oriflame nevében vagy javára marketing anyagot vagy más kereskedelmi üzenetet küldeni.

7.         AZ ORIFLAME KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.      Az Ön által megrendelt Termékek szállítását a raktárkészlet függvényében teljesítjük. 

7.2.      Az Oriflame kifejezetten kizárja a kárfelelősséget azért, ha a szállítást a Termékek hiánya vagy a raktárkészlet hiánya miatt nem tudja teljesíteni.

7.3.      Jelen szerződés feltételeinek és a Terület törvényei szerinti kötelezettségeinek betartása mellett a mindenkor hatályos BCM Üzleti Modell, Kereskedelmi programok, Szabályzatok vagy eljárások alapján az Ön részére járó kedvezményeket / kifizetéseket közvetlenül mi vagy más Oriflame vállalat vagy harmadik személy szolgáltatón keresztül teljesítjük.

8.         FELMONDÁS, MEGSZÜNTETÉS

8.1.      Az ORIFLAME jogosult az Ön tagságát és Brand partneri szerződését indoklás nélkül 1 hónapos felmondással vagy azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben Ön:

8.1.1.   olyan nyilatkozatot tesz, vagy olyan személyes adatot szolgáltat, amely – lényegi kérdés tekintetében – hibás, pontatlan vagy valótlan, vagy;

8.1.2.   felszámolási vagy csődeljárást kezdeményeztek Ön ellen bármely bíróság előtt vagy a tartozásait esedékességkor nem tudja rendezni a hitelszabályzat szerint, vagy;

8.1.3.   megsérti a Szerződési feltételek bármely olyan rendelkezését, amelynek orvoslása nem lehetséges, illetőleg az Etikai Kódex vagy az Üzletviteli Irányelvek valamely rendelkezésének megszegése esetén; vagy;

8.1.4.   ha Ön megszegi a Brand Partner Megállapodás bármely rendelkezését, beleértve az itt hivatkozott dokumentumokat is, és orvosolható jogsértés esetén nem orvosolja a jogsértést a tőlünk kapott írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 14 napon belül.

8.2       Ha az Ön tagsága és Brand Partneri szerződése a jelen 8. pontban meghatározott körülmények bármelyike alapján megszűnik, Ön nem lesz tagként regisztrálva.

9.         PANASZKEZELÉS

9.1.      Az Oriflame által alkalmazott panaszkezelési eljárás leírását az Üzletviteli Irányelvek tartalmazza.

9.2.      Bármilyen panasz, kérdés vagy igény esetén Ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat e-mailen (info@oriflame.hu) keresztül. Amennyiben nem elégedett az ORFILAME Ügyfélszolgálatának válaszával, úgy jogosult panaszával a magyarországi Közvetlen Értékesítők Szövetségéhez fordulni (http://www.dsa.hu/fogyasztok). 

10.       ETIKAI KÓDEX / ÜZLETVITELI IRÁNYELVEK

Az Oriflame szigorúan betartja a DSA Közvetlen Értékesítők Szövetsége (KÉSZ) magatartási kódexét, Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) & a Közvetlen Értékesítői Egyesületek Világszövetségének (WFDSA) (WFDSA Közvetlen Értékesítés Etikai Kódexe).  Az Oriflame megköveteli Brand Partnereitől, hogy szigorúan betartsák ezeket a szabályokat, amelyeket az Oriflame Etikai kódexe és Üzletviteli Irányelve is tartalmaz.  Ezen dokumentumok másolatát az Ügyfélszolgálatunkon is beszerezheti a info@oriflame.hu e-mail címen.

11.       HIBÁK ÉS HELYESBÍTÉSEK

Noha minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy honlapunkon minden tájékoztatás pontos és aktuális legyen, nem tudjuk garantálni, és nem állítjuk, hogy a weblapokon ne legyen elírás, hiba. Téves adatrögzítés vagy egyéb technikai hiba miatt előfordulhat téves tájékoztatás honlapunkon.  Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon javítsuk ezen elírásokat, pontatlanságokat, pl. az árakra, a Termékek és szolgáltatások elérhetőségére vonatkozóan is; ezen hibákból eredő kárfelelősségét az Oriflame kifejezetten kizárja. Jogunkban áll továbbá a honlap funkcióit, működését és egyéb tartalmát bármely időpontban módosítani, fejleszteni. Ha véleménye szerint a honlapon fellelhető bármilyen információ vagy termékleírás pontatlan, kérjük, értesítse Ügyfélszolgálatunkat.

12.       LINKEK ÉS ONLINE ESZKÖZÖK

12.1.    Harmadik felek weboldalaira vagy forrásaira mutató linkeket adhatunk meg. Az ilyen linkek biztosítása nem jelenti az ilyen linken keresztül elérhető információk, termékek vagy szolgáltatások jóváhagyását. Nem vagyunk felelősek az internet bármely részének tartalmáért vagy teljesítményéért, beleértve más olyan weboldalakat, amelyekhez ez az oldal esetleg kapcsolódik, vagy amelyek ezen az oldalon keresztül elérhetők. Kérjük, tájékoztasson minket minden olyan hibáról vagy nem megfelelő anyagról, amelyet olyan weboldalakon talál, amelyekre ez az oldal hivatkozik.

12.2.    A tagság ideje alatt Ön jogosult lehet arra, hogy egy vagy több online eszköz, rendszer vagy szoftver ("Online eszközök") segítségével ajánló kampányokban vegyen részt. Ön nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott engedélyt kap az Online eszközök használatára a tagságával kapcsolatban. Az ajánló kampányban való részvétel, beleértve az abból származó előnyöket is, attól függ, hogy Ön betartja-e a jelen Brand Partneri megállapodást és az alkalmazandó irányelveket és eljárásokat. Az Oriflame nem garantálja vagy szavatolja az ajánló kampányokkal kapcsolatban használt Online eszközök elérhetőségét vagy pontosságát. Az Oriflame fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül automatikusan frissítse, naprakésszé tegye, általában megváltoztassa vagy eltávolítsa az ajánló kampányokat és/vagy az Online eszközök bármelyikét.

13.       EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1.    Az Ön Brand Partneri megállapodására, beleértve a jelen Feltételeket is, a Terület törvényei az irányadók, és a Brand Partneri megállapodásból és a jelen Feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitában kizárólag a Terület illetékes bíróságai dönthetnek. A terület bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

13.2.    Ha jelen Szerződési feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti a Feltételek többi részének érvényességét.

13.3.    Amennyiben az Oriflame valamely rendelkezéssel kapcsolatban igényét nem érvényesíti, az nem tekinthető a jogról való lemondásnak.

13.4.    Független Brand Partnerként Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy egyoldalúan felülvizsgáljuk, visszavonjuk, módosítsuk vagy megváltoztassuk az Ön Brand Partneri megállapodását - beleértve a jelen Feltételeket, a BCM Üzleti Modellt (beleértve az Etikai kódexet és a Magatartási szabályokat), valamint a Kereskedelmi programjainkat és az Irányelveket és eljárásokat. Az Ön Brand Partneri megállapodásának módosítását eredményezhetik (i) a piaci feltételek által megkövetelt kiigazítások; (ii) az alkalmazandó törvények és rendeletek változásai; (iii) az Oriflame kompenzációs terveinek változásai; (iv) az Oriflame üzleti és értékesítési struktúrájának átszervezése; (v) a regisztrációs folyamat és a regisztrációs követelmények változásai; (vi) a közvetlen értékesítési szövetségek, amelyekhez az Oriflame csatlakozik, által előírt kódexek és szabályok változásai; és (vii) az Oriflame üzleti modelljét érintő bármely egyéb változás. A jelen Feltételek bármely felülvizsgálata, visszavonása, módosítása vagy kiegészítése a weboldalunkon történő közzétételének pillanatától lép érvénybe, vagy akkortól, amikor arról az Ön regisztrált e-mail címére értesítést küldünk a közzétételben/értesítésben meghatározott időpontban, de legalább 30 nap elteltével. Az Ön felelőssége, hogy naprakész legyen az ilyen változásokkal kapcsolatban.

13.5.    Bármely ilyen változtatást Önnek el kell fogadnia, mint a Brand Partnerként való további működésének feltételét a 13.4. résznek megfelelően, beleértve a weboldal jövőbeni használatát és a termékek megrendelését. Úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta a módosításokat, ha a módosítások bevezetése után továbbra is megrendeli a Termékeket. Abban az esetben, ha Ön a változások bevezetését követő 12 hónapon belül nem fogadja el ezeket a változtatásokat, az Ön Brand Partneri szerződése azonnali hatállyal megszűnik, de Ön továbbra is az Oriflame tagjaként marad regisztrálva az Online vásárlókra és tagokra vonatkozó általános szerződési feltételek és az Online vásárlókra és tagokra vonatkozó adatvédelmi irányelvek szerint. Ön elfogadja, hogy ez a feltétel elegendő, és kifejezetten lemond arról, hogy bármilyen kártérítést kapjon az ilyen felmondásért.

13.6.    Az Oriflame jogosult a jelen Megállapodást vagy annak bármely részét az Oriflame Csoport bármely vállalatára átruházni.

13.7.    Küldhetünk Önnek figyelmeztetéseket, értesítéseket, e-maileket, közvetlen leveleket és általában kommunikálhatunk Önnel. A felhasználói beállításokba való bejelentkezéssel bármikor frissítheti a tőlünk érkező marketingközleményekre vonatkozó beállításait. A jelen Feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Oriflame a szerződéssel és/vagy a megrendeléssel kapcsolatos minden egyéb információt/közleményt a papírtól eltérő tartós adathordozón elküldjön Önnek (azaz e-mailben vagy bármely más, személyesen Önnek címzett eszközzel, amely lehetővé teszi, hogy az információkat a jövőbeni hivatkozás céljából elég hosszú ideig hozzáférhető módon tárolja, és amely lehetővé teszi az ilyen információk változatlan formában történő másolását is).

13.8.    A jelen megállapodás alapján elküldött bármely értesítés, amelyet ajánlott küldeményként postai úton vagy első osztályú postai küldeményként adnak fel a félnek a jelen megállapodásban megadott címére, vagy valamelyik fél által egy írásban közölt más címre, azt eredményezi, hogy a felmondási idő (i) ajánlott küldeményként postai úton történő feladás esetén az értesítés feladását követő naptól, (ii) első osztályú postai küldemény esetén az értesítést követő második munkanaptól kezdődik. Ha a felmondás más módon történik, a felmondási idő az értesítés tényleges kézhezvételének napján kezdődik.

13.9.    Az ebben a dokumentumban szereplő feltételek elsőbbséget élveznek az itt hivatkozott egyéb dokumentumokkal szemben.

14.       ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

14.1.    Az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos információkat az Oriflame adatvédelmi nyilatkozatában találja.

14.2.    Vállaljuk, hogy minden személyes adatot bizalmasan és biztonságosan kezelünk (bár fenntartjuk a jogot, hogy az alábbiakban meghatározott körülmények között nyilvánosságra hozzuk ezeket az információkat). Az adatokat egy biztonságos szerveren tároljuk, és teljes mértékben megfelelünk a mindenkor hatályos adatvédelmi és fogyasztóvédelmi jogszabályoknak.

14.3.    Az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos további releváns adatot az alábbi táblázat tartalmazza.

Név: Oriflame Holdings BV
Cím: Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Hollandia

Elérhetőségek: info@oriflame.hu

Kereskedelmi vagy más nyilvános nyilvántartás: 16061386

Adószám: 006687702B01

15.       KAPCSOLAT

Amennyiben a jelen Szerződési feltételekkel kapcsolatosan bármilyen észrevétele van, kérjük, jelezze a részünkre e-mailben (info@oriflame.hu).  Minden tőlünk telhetőt megtesszük annak érdekében, hogy választ adjunk kérdésére, illetőleg hogy az Ön által jelzett problémát orvosoljuk.

Utolsó frissítés: 2024. február 26.