KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELEMESEN A JELEN FELHASZÁNLÁSI FELTÉTELEKET. AZ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSÉVEL VASGY MEGVÁSÁRLÁSÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTTÉTELEKET. HA NEM KÍVÁNJA ELFOGADNI EZEKET A FELTÉTELEKET, ÚGY KÉRJÜK, NE TÖLTSE LE AZ APPLIKÁCIÓT!

Kik vagyunk és mire vonatkozik ez a megállapodás

Társaságunk, az Oriflame Cosmetics (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53), engedélyt az Önnek, hogy felhasználja:

 • az Oriflame mobil applikációs szoftvert, a szoftverben tárolt adatokat (“Applikáció”), és annak bármely frissítését és kiegészítését,.
 • a kapcsolódó elektronikus dokumentációt,.
 • az Applikációval elért szolgáltatást és az azon keresztül általunk biztosított tartalmat,

  a jelen felhasználási feltételekben meghatározott feltételek szerint.

  1. Az Ön személyes adatainak védelme:

   A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetjük Önre vonatkozóan a jelen feltételekkel kapcsolatosan:

   • 1.1. Öntől kapott személyes adatok:

    Ezek olyan adatok, amelyeket Ön megad a részünkre saját magára vonatkozóan az adatmezők kitöltésével az Applikációban, bármely Applikációs Weboldalon vagy bármely kapcsolódó Szolgáltatási Weboldalon vagy mobiltelefonra optimalizált oldalon (a továbbiakban együtt az “Oldalaink”), vagy a velünk való kapcsolattartás során(pl. e-mailben vagy chat-en). Ezen adatok körébe tartoznak az Applikáció használatára történő regisztráció, az Applikáció letöltése vagy regisztrálása, a Szolgáltatásaink bármelyikére történő feliratkozás, valamely Applikáció vagy Szolgáltatás iránt futtatott keresés, az Applikáción belüli vásárlás, valamint az Applikáció közösségi média funkciójának használatával történő adatmegosztás, továbbá Az Applikáció, a Szolgáltatásaink vagy az Oldalaink bármelyikével kapcsolatos probléma bejelentése során Ön által megadott adatok. Ha Ön kapcsolatba lép velünk, annak tényét rögzítjük. Az Ön által megadott adatok magunkban foglalhatják;

     

    1. az Ön nevét
    2. Mobiltelefonszámát
    3. E-mail címét
    4. lakcímét
    5. születésnapját
    6. életkorát
    7. nemét
    8. fényképét
    9. szépségtanácsadói azonosító számát

      

   • 1.2.Az Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatok:
    • 1.2.1.Kezeljük az Ön vásárlási eseményeivel, a Sikertervben elért szintekkel, a teljesítményével és toborzási tevékenységével kapcsolatos személyes adatokat, és azokat vagy azok egy részét megoszthatjuk az Ön Szponzoraival, a saját hálózatuk igazgatásának elősegítése érdekében.
    • 1.2.2.A Szépségtanácsadói regisztrációs eljárás lefolytatásával kapcsolatban a következő személyes adatokat kezeljük Önre vonatkozóan:
     • 1.2.2.1.egyedi szépségtanácsadói azonosító;
     • 1.2.2.2.tagsági viszony kezdetének időpontja; és
     • 1.2.2.3.tagsági évforduló napja.
   • 1.3. A weboldal meglátogatásával kapcsolatban minden alkalommal automatikusan gyűjtésre kerülnek a következő személyes adatok:
    • 1.3.1.technikai információk, ideértve az Ön által az Internethez való csatlakozáshoz használt számítógép Internet Protokoll (IP) címe, az Ön bejelentkezési információi, a böngészőjének típusa és verziószáma, időzóna-beállítása, a böngésző beépülő alkalmazásainak (plug-in), illetőleg operációs rendszer és platform típusa és verziószáma;
    • 1.3.2.az Ön weboldalon tett látogatásával kapcsolatos adatok, ideértve a teljes felhasználói munkafolyamatot (Uniform Resource Locators (URL) clickstream) a weboldalra, a weboldalon, és a weboldalról történő navigálás teljes folyamán (beleértve a dátumot és időt), az Ön által keresett és megtekintett termékeket, az oldalak válaszidejét, letöltési hibákat, egyes oldalak megtekintési idejét, az oldalakkal folytatott interakciókkal (pl. görgetés, kattintás, egérmutató-föléhúzás (mouseover)) kapcsolatos információk, valamint az oldalról történő elnavigálás módját, továbbá az ügyfélszolgálatunk felhívása során használt telefonszámot ; and
    • 1.3.3.az általunk a weboldalon elhelyezett sütiken keresztül beszerzett adatok – az ezekkel kapcsolatos további információkat ld. alább.
   • 1.4.Milyen módokon kerülnek felhasználásra az Ön személyes adatai és milyen jogi alapokon?

    Társaságunk, illetőleg az Ön Szponzorai önálló adatkezelőként kezelik az Ön személyes adatait. Mindegyikük külön-külön a következő célok érdekében végzik az Ön személyes adatainak kezelését s:

    • 1.4.1.A Társaság adatkezelése
     • Szerződéses szükségszerűség: az Önnel fennálló szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges mértékben, például ha Ön annak alapján vásárol.Ide tartozik az Ön személyazonosságának megállapítása, az Önnel való kapcsolattartás, az ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, a termékek, díjak vagy szolgáltatások szállításának vagy más módon történő eljuttatásának megszervezése.
     • Jogos érdek: a saját jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges mértékben, különösen:
      • a Szépségtanácsadói Hálózat hatékony igazgatásának biztosítása érdekében (ideértve annak lehetőségének biztosítását, hogy Ön a hálózathoz tartozó más Szépségtanácsadókkal kapcsolatba léphessen);
      • az Önnel való kapcsolattartás érdekében (ideértve az Ön részére információk szolgáltatását az Ön üzletmenetének elősegítése érdekében (például oktatási anyagok és oktatások biztosítását);
      • a Szépségtanácsadók toborzásának és értékesítési teljesítményének elemzése (ideértve belső jelentések összeállítását is);
      • hogy meghívhassa Önt piackutatásokban és felmérésekben, valamint (üzleti tájékoztató) konferenciákon történő részvételre,
      • hogy azok segítségével figyelemmel kísérhesse, fejleszthesse, igazgathassa és védelmezze a termékeit, tartalmait, szolgáltatásait és a weboldalát, az Interneten és azon kívül egyaránt;
      • hogy az Ön részére személyre szabhassa a weboldalát, a termékeit és szolgáltatásait, és hogy lehetővé tegye az Ön számára, hogy a weboldal interaktív jellegű funkcióit igénybe vegye;
      • hogy figyelemmel kísérhesse és biztosíthassa, hogy Ön a Társaság által meghatározott irányelvekkel és szabályokkal összhangban végzi a tevékenységét;
      • hogy kivizsgálhassa és kezelhesse a termékeivel és szolgáltatásaival vagy a weboldallal kapcsolatosan Öntől érkező bármely panaszt;
      • bármely Szépségtanácsadó regisztrációjának figyelemmel kísérése, csalás, terrorizmus, megtévesztés, biztonsági incidensek megelőzése vagy bűncselekmények, kivizsgálása és jelentése érdekében, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban; és
      • a reklámtevékenység Ön és mások számára kifejtett hatásfokának mérése és megismerése, valamint annak érdekében, hogy az Ön számára releváns reklámanyagokkal szolgálhasson (ideértve a fogyasztói elégedettség mérések és más hasonló felmérések lefolytatását).
     • Jogi megfelelés: A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, valamint a Társaság jogainak és jogos üzleti érdekeinek védelme érdekében, ideértve többek között a jogi igényekkel, jogi megfeleléssel, vagy adózással kapcsolatos illetőleg vizsgálati célú felhasználását is(beleértve ezen információknak jogi eljárások vagy perek során történő megismerhetővé tételét).
     • Hozzájárulás: Az alábbiaktól függően, a Társaság közvetlen üzletszerzési anyagokat fog küldeni az Ön részére az Ön már korábban megvásároltakhoz hasonló termékeire és szolgáltatásaira, valamint a Társaság, kapcsolt vállalkozásai és gondosan megválogatott partnerei által kínált más termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Ennek elküldésére csak akkor kerül sor, ha ahhoz Ön a hozzájárulását adta a Társaság részére a szépségtanácsadói regisztrációs eljárásának folyamán, vagy a weboldalon a regisztrációs fiókjába bejelentkezve (Szépségtanácsadói oldal), vagy, (ahol ez lehetséges), Ön megkapta a lehetőséget a letiltásra (opt-out). Önnek lehetősége van a közvetlen üzletszerzési üzenetek letiltására, a következő módokon: (i) az üzenetben maegában található útbaigazítást lépéseit követve, (ii) a weboldalon a fiókja (Szépségtanácsadói oldal) marketing üzenetekre vonatkozó beállításának módosításával, vagy (iii) az Ügyfélszolgálat részére a [info@oriflame.hu] címre küldött e-mail üzenet útján.
 • 1.5.Az Ön Szponzorainak adatkezelése
  • 1.5.1.Jogos érdek: a saját jogos érdekük érvényesítéséhez szükséges mértékben, különösen:
   • a Szépségtanácsadói Hálózat hatékony igazgatása érdekében (ideértve annak lehetővé tételét az Ön számára, hogy kapcsolatba lépjen más Szépségtanácsadókkal);
   • hogy válaszolhassanak az adott esetben Ön által küldött észrevételekre és panaszokra;
   • az Önnel való kapcsolattartás érdekében (ideértve az Ön részére információk szolgáltatását az Ön üzletmenetének elősegítése, és az Ön szépségtanácsadói találkozókra történő meghívása érdekében);
   • az Ön Szépségtanácsadók toborzásával kapcsolatos és értékesítési teljesítményének elemzése céljából (ideértve belső jelentések összeállítását is); és
   • hogy meghívhassák Önt tréningekre és a Szépségtanácsadói Hálózat találkozóira.
  • 1.5.2.Jogi megfelelés: A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása, A teljesebb kép érdekében ld. az Adatvédelmi Gyakran Feltett Kérdések mellékletet [] a megőrzési időkkel, nemzetközi adattovábbítással, a kapcsolat-felvételi adatokkal és az Ön jogaival kapcsolatos részletes információkra vonatkozóan. Az Ön Szponzorai jogainak és jogos üzleti érdekeinek védelme érdekében, ideértve többek között a jogi igényekkel, jogi megfeleléssel, vagy adózással kapcsolatos illetőleg vizsgálati célú felhasználását is (beleértve ezen információknak jogi eljárások vagy perek során történő megismerhetővé tételét).
  • 1.5.3.Hozzájárulás: Az alábbiaktól függően, az Ön Szponzorai közvetlen üzletszerzési anyagokat fog küldeni az Ön részére az Ön már korábban megvásároltakhoz hasonló termékeire és szolgáltatásaira, valamint a Társaság, kapcsolt vállalkozásai és gondosan megválogatott partnerei által kínált más termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. Ennek elküldésére csak akkor kerül sor, ha ahhoz Ön a hozzájárulását adta az Ön Szponzorai részére a szépségtanácsadói regisztrációs eljárásának folyamán, vagy a weboldalon a regisztrációs fiókjába bejelentkezve (Szépségtanácsadói oldal), vagy (ahol ez lehetséges) Ön megkapta a lehetőséget a letiltásra (opt-out). Önnek lehetősége van a közvetlen üzletszerzési üzenetek letiltására, a következő módokon: (i) az üzenetben megában található útbaigazítást lépéseit követve, (ii) a weboldalon a fiókja (Szépségtanácsadói oldal) marketing üzenetekre vonatkozó beállításának módosításával, vagy (iii) az Ügyfélszolgálat részére a [info@oriflame.hu] címre küldött e-mail üzenetben, továbbá (iv) az Ön Szponzorával történő közvetlen kapcsolatfelvétel útján.
 • 1.6.Ki férhet hozzá a személyes adataimhoz és hol?
  • 1.6.1.Ha Ön egy Oriflame Szépségtanácsadó, úgy az Ön személyes adatait megosztjuk az Ön Szponzorával és az Ön feletti hálózat tagjaival, akikről Ön a szépségtanácsadói regisztráció során tájékoztatást kapott. Ön bármikor tudja ellenőrizni, hogy mely személyek tartoznak ebbe a csoportba, ha belép az Oriflame weboldal Szépsétanácsadói oldal részére.
  • 1.6.2.A Társaság megosztja az Ön személyes adatait az Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH-val (Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Németország) a cégcsoport szintű elemzésekhez.
  • 1.6.3.A Társaság, illetőleg az Ön Szponzorai megoszthatják az Ön személyes adatait:
   • 1.6.3.1.hatóságokkal és más jogalkalmazó szervekkel, ha a fenti célok érdekében szükséges, vagy jogszabály előírja, továbbá ha a jogi érdekük védelme érdekében szükséges, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban;
   • 1.6.3.2.harmadik személy szolgáltatókkal és a cégcsoport más tagvállalataival, akik az adatok feldolgozását végzik a Társaság vagy az Ön Szponzorainak nevében, a fenti célok érdekében. E szolgáltatók közé tartoznak többek között a megrendeléseket kiszállító (az EGT területén letelepedett) futárszolgálatok, (az EGT területén letelepedett) ügyfélszolgálatot működtető szolgáltatok, valamint (az EGT területén letelepedett) marketing szolgáltatók, stb.;
   • 1.6.3.3.a Szponzorok egymás között (hangsúlyozandó, hogy ez csak az Ön Szponzora és a szépségtanácsadói hálózatban felette lévő szponzorvonalhoz tartozó Szponzorokat jelenti); és
   • 1.6.3.4.VIP Ügyfelek, akiket nem Ön mutatott be a Társaság részére, akiket azonban a Társaság a VIP Ügyfélként történő regisztrációjuk során Önhöz rendelt annak érdekében, hogy az adott VIP Ügyfél felvehesse Önnel a kapcsolatot az Oriflame termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó további tájékoztatás igénylése érdekében.
 • 1.7.Milyen sütik kerülnek alkalmazásra a weboldalon?
  • 1.7.1.A weboldalunk „sütiket” (cookies: olyan kisméretű file-ok, amelyek az Ön gépének merevlemezére mentődnek) használ annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt a Honlap egyéb használóitól.Ezzel Ön a weboldal böngészése során kellemesebb élményben részesül, míg számunkra a sütik használata lehetővé teszi a weboldalunk fejlesztését. A sütiket tehát az információáramlás elemzése, a szolgáltatások, tartalmak és hirdetések személyre szabása, a promóciós tevékenységek hatékonyságának mérése, valamint a felhasználói bizalom és a biztonság erősítése érdekében használjuk..
  • 1.7.2.Az Oriflame egyes szolgáltatásai csak sütik használatával vehetőek igénybe. A sütik általában a következő csoportok valamelyikébe tartoznak funkciójuk alapján:
  • 1.7.3.Feltétlenül szükséges sütik

   Bizonyos sütik feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez. Pl. a sütik egy része arra szolgál, hogy azonosítani tudjuk a regisztrált felhasználókat, és hozzáférést tudjunk biztosítani számukra a weboldalhoz. Ha egy regisztrált felhasználó úgy dönt, hogy letiltja ezeket sütiket, akkor előfordulhat, hogy nem tud a weboldal tartalmához hozzáférni.

  • 1.7.4.Teljesítmény sütik

   Bizonyos típusú sütik azt vizsgálják, hogy hogyan használják a felhasználók a weboldalt, valamint a weboldal teljesítményét mérik. Ezáltal magas szintű felhasználói élményt tudunk biztosítani az alkalmazások testreszabásával, valamint a technikai problémák azonnali észlelésével és kijavításával. A teljesítmény sütikkel pl. mérhető, hogy melyikek a lelátogatottabb oldalak, és meghatározható, hogy miért adnak bizonyos oldalak hibaüzeneteket.

  • 1.7.5.Funkcionalitás sütik

   A funkcionalitás sütik segítségével emlékezni tudunk bizonyos felhasználói beállításokra, preferenciákra, és testreszabhatjuk a weboldalt /mobilalkalmazást továbbfejlesztett jellemzőkkel.

  • 1.7.6.Célcsoport-meghatározó reklám sütik

   Arra is használhatunk sütiket, hogy a felhasználók érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg számukra. Tájékoztatásul jelezzük, hogy harmadik személyek számára nem tesszük lehetővé a saját termékeik reklámozását a weboldalon / mobilalkalmazásban..

  • 1.7.7.Google Analytics

   A Google Analytics-t annak érdekében használjuk, hogy megértsük, hogy a látogatók milyen módon használják a weboldalainkat és applikációinkat. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön a weboldalunkat meglátogatja, vagy használja valamelyik mobil applikációnkat, az Ön böngészője automatikusan elküld bizonyos adatokat a Google részére. E körbe tartozik például az Ön által meglátogatott weboldal Internet-címe és az Ön IP címe. E linkre https://www.google.com/policies/privacy/partners/ kattintva találhat arra vonatkozó részletes információkat, hogy a Google milyen módon gyűjti és kezeli ezeket az adatokat.

   Ha Ön nem akarja hogy a Google Analitics alkalmazásra kerüljön az Ön böngészőjében, úgy telepítheti a Google Analytics böngésző hozzávalót (add-on).  A Google Analytics-ről és a Google adatvédelmi irányelveiről további információt itt találhat.

   A felhasználók bármikor visszautasíthatják a sütiket, amennyiben a web-böngészőjük lehetővé teszi, bár e lépés zavarhatja a weboldal használatát. részletes információ a sütik letiltásának módjáról itt található: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/)

   További információ arról, hogy a vállalkozások milyen módon használják a sütiket, itt található (http://www.allaboutcookies.org/

    

 • 1.8.A jelen Tájékoztató módosítása

  A jelen Adatkezelési tájékoztatót érintő bármilyen jövőbeni módosítást a honlapunkon közzétesszük, és a módosításról Önt – amennyiben erre lehetőség van – e-mailben vagy egyéb úton értesítjük.  A módosítások az Oriflame székhelyén, illetőleg telephelyén is megismerhetők.

 • 1.9.Hol találhatok további információt a személyes adataim kezelésével kapcsolatban?
  • 1.9.1.A teljesebb kép érdekében ld. az Adatvédelmi Gyakran Feltett Kérdések mellékletet [linket beilleszteni - ld. alább] a megőrzési időkkel, nemzetközi adattovábbítással, a kapcsolat-felvételi adatokkal és az Ön jogaival kapcsolatos részletes információkra vonatkozóan. https://hu.oriflame.com/customer-service
 • 1.10.Milyen hosszan kezelik az adataimat?
  • 1.10.1.A Társaság és az Ön Szponzorai Önnek a Társasággal fennálló jogviszonyának időtartama alatt kezelik az Ön személyes adatait, valamint – amennyiben az engedélyezett – a jogviszony megszűnését követően mindaddig, amíg a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok teljesülése érdekében szükséges.
  • 1.10.2.A jogszabályok előírhatják, hogy bizonyos adatokat a Társaságnak, illetőleg az Ön Szponzorainak meghatározott ideig meg kell őrizniük. Más esetekben a Társaság, illetőleg az Ön Szponzorai az Önnel fennálló mindennemű kapcsolat megszűnését követően annak megfelelő hosszúságú időtartamra tartják meg az Ön adatait, ameddig a jogi érdekeik védelmében, illetve az üzleti igazgatási céljaik teljesülése érdekében szükséges.
  • 1.10.3.További információ a Társaság és az Ön Szponzorainak adatmegőrzési gyakorlatáról itt érhető el: https://hu.oriflame.com/customer-service/Privacy-policy
 • 1.11.Hova fogják küldeni a személyes adataimat?

  A Társaságnak és az Ön Szponzorainak szándékában áll az Ön személyes adatait;

  • 1.11.1.A Társaságnak és az Ön Szponzorainak szándékában áll az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térség (EGT, amibe beletartozik az Európai Unió mind a 27 tagállama, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia) államain kívüli országba továbbítani (beleértve a tárolást is), ahol a védelem szintje esetlegesen nem éri el az EGT tagállamaiban biztosított szintet.
  • 1.11.2.Különösen, Indiába, Az Amerikai Egyesült Államokba vagy Svájcba.
  • 1.11.3.Ilyen esetben, amennyiben az átvevő a Társaság cégcsoportjának tagvállalata vagy olyan országban működő kereskedő, amely nem tartozik az Európai Bizottság valamely megfelelőségi határozatának hatálya alá, a személyes adatok védelmét megfelelően biztosítják az Európai Bizottság által jóváhagyott (a GDPR 46. cikk (2) bekezdése alapján bevezetett) általános adatvédelmi kikötések.
  • 1.11.4.Ha Önnek kérdése van az általános adatvédelmi kikötésekkel kapcsolatban, vagy szeretne egy másolatot kérni belőlük, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Társaság adatvédelmi tisztviselőjével a privacy@oriflame.com címre írt e-mail üzenetben.
 • 15.5.megfelel minden technológia ellenőrzési és export jogszabálynak, amely az Applikáció vagy a szolgáltatások által használt vagy támogatott technológiára vonatkozik.
 1. Az apple itunes store felhasználási feltételei szintén vonatkozhatnak

  Ha Ön az Applikációt Apple eszközre tölti le, (pl. iPhone vagy iPad), úgy az Applikáció és a Dokumentáció használatára az Apple iTunes store szabályai és irányelvei is vonatkozhatnak (https://www.apple.com/legal/), és ha azok és a jelen feltételek között bármilyen eltérés adódik, úgy az Apple iTunes store szabályait és irányelveit kell irányadónak tekinteni.

 2. The google play store felhasználási feltételei szintén vonatkozhatnak

  Ha Ön az Applikációt Android eszközre tölti le, úgy az Applikáció és a Dokumentáció használatára a Google Play store szabályai és irányelvei is vonatkozhatnak (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html ) és ha azok és a jelen feltételek között bármilyen eltérés adódik, úgy az Google Play store szabályait és irányelveit kell irányadónak tekinteni

 3. Operációs rendszer követelmények

  Az Applikáció Android vagy iOS platformon működő okostelefonon használható, amely legalább kb. 100 MB of memóriával rendelkezik, és Android +5.0 / iOS +9.0 operációs rendszer fut rajta.

  Az Applikáció támogatása és hibabejelentés

  • 4.1.támogatás. Ha többet szeretne tudni az Applikációról vagy a Szolgáltatásokról, úgy kérjük keresse a támogatási anyagaikat a https://oriflame.com weboldalon.
  • 4.2.Kapcsolatfelvétel (ideértve a panaszbejelentést is). Ha úgy ítéli meg, hogy a óz Applikáció vagy a Szolgáltatások nem működnek megfelelően vagy nem megfelelően kerültek leírásra, vagy bármilyen más okból kapcsolatba kíván lépni velünk,, úgy kérjük írjon e-mailt az ügyfélszolgálati csapatunknak a marcus.fogel@oriflame.com email-címre.
  • 4.3.Hogyan lépünk kapcsolatba Önnel. Ha kapcsolatba kell lépnünk Önnel, úgy azt e-mailben, SMS-ben vagy bérmentesített levélben tesszük meg, az Ön által megadott elérhetőségeken
 4. Hogyan használhatja Ön az Applikációt, ideértve az eszközök engedélyezett számát
  • 5.1.Annak fejében, hogy Ön elfogadja a jelen feltételeket, Ön jogosulttá válik:
  • 5.2.az Applikáció letöltésére vagy stream-elésére az Ön hordozható eszközére és megtekintheti, használhatja és megjelenítheti az Applikációt és a Szolgáltatásokat ezen eszközökön, kizárólagosan a saját használatára,
  • 5.3.használhatja a Dokumentációt az Applikáció és a Szolgáltatások megengedett használata érdekében,
  • 5.4.megkaphat és használhat minden ingyenes kiegészítő szoftverkódot és frissítést az Applikációhoz, ideértve a “patch”-eket és javításokat, amelyeket az Ön rendelkezésére bocsátunk.
 5. Önnek legalább 18 évesnek kell lennie, hogy elfogadhassa a jelen feltételeket és megszerezhesse az Applikációt

  Önnek legalább 18 évesnek kell lennie, hogy elfogadhassa a jelen feltételeket és letölthesse az Applikációt. 

 6. Ön nem ruházhatja át az Applikációt másra
 7. Mi kifejezetten Önt jogosítjuk fel az Applikáció használatára és a Szolgáltatások igénybe vételére a fentiekben kifejtettek szerint. Miközben Önnek lehetősége van arra, hogy a fentiekben kifejtettek szerit a használatot megossza mással, arra nincs lehetősége, hogy az Applikációt egyéb módon másra átruházza, sem ellenérték fejében, sem ingyenesen. Ha Ön eladja vagy elajándékozza azt az eszközt, amire az Applikáció telepítésre került, úgy Önnek előzetesen el kell távolítania az Applikációt.
 8. A jelen feltételek megváltoztatása
  • 9.1.Jogunkban áll a jelen feltételeket megváltoztatni a jogszabályok vagy az ágazati gyakorlat változásának megfelelően, valamint további funkciók bevezetése esetén.
  • 9.2.Értesíteni fogjuk Önt minden változtatásról SMS küldésével, vagy az Applikáció következő használatakor megjelenített üzenettel, kifejtve a változás mibenlétét.
  • 9.3.Ha Ön nem fogadja el a változtatást, úgy a továbbiakban nem less jogosult az Applikáció használatára.
 9. Az Applikáció frissítése és a Szolgáltatások változtatása
  • 10.1.Időről-időre előfordulhat, hogy az Applikációt automatikusan frissítjük vagy megváltoztatjuk a Szolgáltatások az, azok teljesítményének fokozása, funkcionalitásuk növelése, az operációs rendszerek változásának lekövetése vagy biztonsági szempontok kezelése érdekében. Az is előfordulhat, hogy ezen okokból Önt fogjuk arra kérni, hogy frissítse az Applikációt.
  • 10.2.Ha Ön úgy dönt, hogy nem telepíti a frissítést, vagy kikapcsolja az automatikus frissítést, úgy előfordulhat, hogy Önnek nem fogja tudni használni az Applikációt vagy igénybe venni a Szolgáltatásokat.
  • 10.3.Az Applikáció mindig a legfrissebb és a korábbi verziójú operációs rendszerekhez lesz igazítva és a megvásárláskor Önnek adott leírásnak meg fog felelni.
 10. Ha az Ön által használt eszköz másnak a tulajdonában áll

  Ha Ön olyan eszközre tölti le vagy stream-eli az Applikációt, amely nem az Ön tulajdona, úgy ehhez Önnek rendelkeznie kell a tulajdonos hozzájárulásával. Önnek attól függetlenül meg kell felelnie a jelen feltételekben foglaltaknak, hogy az eszköz az Ön tulajdonában áll-e.

 11. Az eszközzel kapcsolatos technikai adatok gyűjtésére sor kerülhet

  Az applikáció használatával és a Szolgáltatások igénybe vételével Ön hozzájárul, hogy gyűjtsük és felhasználjuk az Ön eszközének bizonyos technikai adatait, és a kapcsolódó szoftver, hardver és periferális eszközök adatait, annak érdekében, hogy az Önnek biztosított termékeinket és szolgáltatásainkat fejleszthessük.

 12. Helymeghatározási adatokat is gyűjthetünk (de Ön kikapcsolhatja a helymeghatározási szolgáltatásokat)
  • 13.1.1.Bizonyos Szolgáltatások felhasználják az Ön eszköze által küldött helymeghatározási adatokat. Ön bármikor kikapcsolhatja ezt a funkciót az eszközön a helymeghatározási szolgáltatásokkal kapcsolatos, Applikációra vonatkozó beállítások módosításával. Ha Ön igénybe veszi e Szolgáltatásokat, úgy felhatalmaz bennünket, a kapcsolt vállalkozásainkat és szerződéses partnereinket ezen helymeghatározási és lekérdezési adatok gyűjtésére, továbbítására, felhasználására, megőrzésére helymeghatározáson alapuló és közúti forgalmi adatokon alapuló termékek és szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében
  • 13.1.2.Ön bármikor megakadályozhatja az adatok további gyűjtését a helymeghatározási szolgáltatásokra vonatkozó beállítások módosításával az eszközén.
 13. Nem vagyunk felelősek más weboldalak tartalmáért, amelyekre ön elnavigál
  • 14.1.Az Applikáció és a Szolgáltatások tartalmazhatnak linkeket olyan független weboldalakra, amelyek tartalmát nem mi biztosítjuk. Ezen független oldalak nem tartoznak a felügyeletünk alá és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért (ha rendelkeznek olyannal egyáltalán), azt nem is ellenőriztük vagy hagytuk jóvá.
  • 14.2.Önnek önállóan kell megítélnie, hogy használja-e ezen független weboldalakat, ideértve, hogy vásárol-e azokon, illetőleg igénybe veszi-e aszok szolgáltatásait.
 14. Licensz korlátozások

  Ön elfogadja, hogy Ön:

  • 15.1.engedélyezett használat-megosztás kivételével nem adja bérbe, kölcsön, és használatra egyéb módon nem engedi át az Applikációt vagy a Szolgáltatásokat, sem egészben, sem részben az írásbeli hozzájárulásunk nélkül
  • 15.2.nem készít másolatot az Applikációról, a Dokumentációról és a Szolgáltatásokról, kivéve az Applikáció rendes használatának részeként biztonsági másolat céljára;
  • 15.3.nem fordítja le, dolgozza össze, alakítja át, változtatja meg, sem egészben, sem részben az Applikációt, a Dokumentációt vagy a Szolgáltatásokat és nem teszi lehetővé, hogy az Applikáció, a Dokumentáció vagy a Szolgáltatások más programmal összeépítésre kerüljenek, kivéve, ha arra az Applikáció vagy a Szolgáltatások valamely eszközön való rendes működéséhez szükség van, összhangban a jelen feltételekben foglaltakkal;
  • 15.4.Nem fejti vissza, töri fel, és nem fejleszti tovább, sem egészben, sem részben az Applikációt vagy a Szolgáltatásokat, és azt meg sem kíséreli, hacsak az ilyen lépés azért nem tagadható meg, mert az elengedhetetlen az Applikáció kicsomagolásához az arra vonatkozó információ kinyerése érdekében, hogy hogy lehet az Applikációval vagy más programmal futtatható önálló programot létrehozni (“Megengedett Cél”), és feltéve, hogy az ennek során nyert információ:
   • 15.4.1.a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül nem kerül nyilvánosságra hozatalra és nem válik hozzáférhetővé olyan személy számára, akinek a Megengedett Cél érdekében nem szükséges azt megismernie, és
   • 15.4.2.nem jön létre olyan szoftver, amely kialakításában hasonló az Applikációhoz;
   • 15.4.3.biztonságos őrzése megoldott; és
   • 15.4.4.csak a Megengedett Cél érdekében kerül felhasználásra;
 15. Elfogadható használati korlátozások

  Ön köteles tartózkodni:

  • 16.1.az Applikáció vagy a Szolgáltatások jogszerűtlen vagy a jelen feltételekkel összhangban nem lévő módon vagy célra használatától, megtévesztő vagy rosszindulatú eljárástól, ideértve az Applikáció, bármely Szolgáltatás vagy operációs rendszer feltörését vagy abba rosszindulatú kód vagy vírus, veszélyes adatok elhelyezését,;
  • 16.2.az Applikáció és bármely Szolgáltatás használata során (ideértve bármilyen anyag beküldését) a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértésétől, akár Társaságunk, akár harmadik személy jogáról van szó (hacsak a jelen feltételek lehetővé nem teszik azok felhasználását));
  • 16.3.az Applikáció és bármely Szolgáltatás használata során sértő, megalázó vagy egyébként elfogadhatatlan anyagok küldésétől;
  • 16.4.az Applikációt vagy bármely Szolgáltatást olyan módon használni, hogy az károsítsa, elrontsa, túltelítse, hátráltassa vagy lerontsa a rendszereinket vagy biztonsági megoldásainkat, vagy más használókkal összeütközésbe kerüljön
  • 16.5.bármely információ vagy adat gyűjtésétől vagy kihalászásától bármely Szolgáltatásból vagy rendszerünkből, vagy bármely Szolgáltatást futtató szerverünkkel folytatott bármely kommunikáció visszafejtésétől.
 16. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
  • 17.1.Az Applikációra, a Dokumentációra és a Szolgáltatásokra vonatkozó jogok világszerte minket illetnek, és ezek vonatkozásában az Ön számára csak felhasználási jogot engedünk de jogot át nem ruházunk Önre. Önt ezért nem illeti meg semmilyen jog az Applikációt, a Dokumentációt és a Szolgáltatásokat illetően azon túlmenően, hogy azokat a jelen feltételekkel összhangban használhatja.
 17. Az Önt ért veszteségekért és károkért viselt felelősségünk
  • 18.1.Ha nem tartjuk be a jelen Megállapodásban foglaltakat, úgy felelősséggel tartozunk az Önt ért veszteségekért és károkért, amennyiben azok előre látható következményei a jelen feltételek részünkről történt megszegésének vagy annak, hogy elmulasztottuk az elvárható gondosságot és hozzáértést tanúsítani. Nem felelünk ugyanakkor az olyan veszteségekért és károkért, amelyek nem voltak előre láthatók előre láthatónak akkor minősül valamely kár vagy veszteség, ha egyértelmű, hogy be fog következni, vagy ha a jelen feltételek Ön általi elfogadásának időpontjában mind az Ön, mind a mi számunkra nyilvánvaló volt, hogy bekövetkezhet.
  • 18.2.Tartózkodunk az Önnel szembeni felelősségünk olyan korlátozásától vagy kizárásától, amire jogszerűen nincs lehetőségünk. Ide tartozik az életben, egészségben, testi épségben a saját vagy munkavállalónk, megbízottunk , más közreműködőnk hanyagságával okozott kár, valamint a csalással vagy megtévesztéssel okozott kár.
  • 18.3.Nem vállalunk felelősséget olyan kárért, amely elkerülhető lett volna, ha Ön követi a tanácsunkat az ingyenes biztosított frissítés telepítésére, vagy ami amiatt következett be, hogy nem követte megfelelően a telepítési utasításokat vagy nem vette figyelembe az általunk javasolt minimum rendszerkövetelményeket.
  • 18.4.Nem felelünk az üzleti veszteségekért. Ha Ön az Applikációt üzleti célra vagy továbbértékesítési használja, úgy nem felelünk Önnel szemben az elmaradt vagyoni előnyért, az üzletmenet megszakadásáért, üzleti pozíció vagy lehetőség elvesztéséért.
  • 18.5.Az Applikáció és a Szolgáltatás korlátai. Az Applikáció és a Szolgáltatások csak általános tájékoztatási és szórakoztatási célúak, nem adnak olyan tanácsot, amire Önnek indokolt lenne hagyatkoznia. igényelje szakértő segítségét, mielőtt az Applikációra vagy a Szolgáltatásokra hagyatkozva bármilyen lépés megtétele vagy attól való tartózkodás mellett dönt. Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy hogy friss és pontos információk szerepeljenek az Applikációban és a Szolgáltatásokban, ezzel kapcsolatban semmilyen szavatosságot nem vállalunk.
  • 18.6.Kérjük, hogy csináljon biztonsági mentést az Applikáció által használt adatokról és tartalmakról.
  • 18.7.Ellenőrizze, hogy az Applikáció és a Szolgáltatások megfelelnek-e az Ön igényeinek. Azok ugyanis nem egyedi igényeknek megfelelően lettek fejlesztve. kérjük, hogy az appstore-ban és a Dokumentációban közölt jellemzők és funkciók alapján ellenőrizze, hogy azok összhangban vannak-e az Ön igényeivel.
  • 18.8.Nem vállalunk felelősséget olyan körülményekért, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ha a Szolgáltatások nyújtása vagy az Applikáció támogatása az ellenőrzési körünkön kívül eső okból késedelmet szenved, arról értesíteni fogjuk Önt, amint lehet, és intézkedünk a késedelem csökkentése érdekében. Ha ennek eleget teszünk, úgy nem felelünk az ilyen késedelemért, de ha fennáll a veszélye annak, hogy a késedelem jelentős mértékű lesz, úgy Ön a szerződés megszüntetése érdekében felveheti velünk a kapcsolatot, és visszatérítjük Önnek a kifizetett, de meg nem kapott Szolgáltatás díját.
 18. Megszüntethetjük az Ön jogát az Applikáció használatához, ha ÖN megsérti e Megállapodást
  • 19.1.Mi bármikor megszüntethetjük az Ön jogát az Applikáció használatához, az Ön értesítése mellett, ha Ön a jelen Megállapodást lényeges módon megsértette. Ha a dolog természete lehetővé teszi a szerződésszerű állapot helyreállítását, úgy erre ésszerű lehetőséget fogunk biztosítani az Ön részére.
  • 19.2.Ha megszüntetjük az Applikáció és a Szolgáltatások használatának jogát:
   • 19.2.1.Önnek abba kell hagynia minden olyan tevékenységet, amelyre a jelen Megállapodás jogosította fel, beleértve az Applikáció és a Szolgáltatások használatát.
   • 19.2.2.Le kell törölnie vagy el kell távolítania az Applikációt az Ön birtokában lévő eszközökről és haladéktalanul meg kell semmisítenie az Applikáció valamennyi Ön birtokában lévő másolatát, és ennek megtörténtét vissza kell igazolnia nekünk.
   • 19.2.3.Lehetőségünk lesz távolról hozzáférni az Ön eszközeihez és eltávolítani az Applikációt, és a Szolgáltatások nyújtásával felhagyni.
 19. Mi átruházhatjuk a jelen Megállapodást

  társaságunknak joga van arra, hogy a jelen Megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit más szervezet részére átruházza. Ha erre sor kerül, arról mi Önt írásban értesíteni fogjuk, és gondoskodni fogunk arról, hogy az Ön szerződéses jogait e lépés ne érintse.

 20. Ön csak a hozzájárulásunkkal ruházhatja át másra a jelen Megállapodásból fakadó jogait

  Ön csak az írásbeli hozzájárulásunkkal ruházhatja át másra a jelen Megállapodásból fakadó jogait és kötelezettségeit.

 21. Nem harmadik személy javára szóló szerződés
 22. E Megállapodás harmadik személy számára nem ad jogot arra, hogy bármely rendelkezésének teljesítését követelje.
 23. Ha a bíróság e Megállapodás egy részét jogszerűtlennek találná, úgy a Megállapodás többi része továbbra is hatályos marad

  E Megállapodás minden rendelkezése külön is alkalmazandó. Ha bármely bíróság vagy más hatóság e Megállapodás egy részét jogszerűtlennek találná, úgy a Megállapodás többi része továbbra is hatályos marad.

 24. Még ha késlekednénk is a jelen megállapodásnak érvényt szerezni, azt később is megtehetjük

  Még ha késlekednénk is a jelen megállapodásnak érvényt szerezni, azt később is megtehetjük. Ha nem követeljük azonnal, hogy Ön úgy járjon el, ahogy a jelen Megállapodás azt előírja, vagy késlekedünk a jogi lépéseket megtenni Önnel szemben a Megállapodás megszegése miatt, az nem jelenti azt, hogy Önnek a szerződéses kötelezettségeit ne kellene teljesítenie, és az nem less akadálya annak, hogy a szükséges jogi lépéseket később megtegyük.

 25. Mely ország joga vonatkozik erre a megállapodásra és hol indítható vele kapcsolatban jogi eljárás

  A jelen Megállapodásra Svájc joga vonatkozik, és a Zürich Kantonban működő svájci bíróságok előtt indítható a termékekkel kapcsolatban peres eljárás.

 26. Alternatív vitarendezés

Az alternatív vitarendezés olyan eljárás, amiben egy független szervezet megvizsgálja a vitára okot adó tényállást és megoldást keres a problémára. Ha Ön nem elégedett azzal, ahogy bármely panaszát kezeltük, úgy Önnek módjában áll egy alternatív vitarendezési szolgáltatóhoz fordulni. Mi készséggel javasolunk Önnek ilyen szolgáltatót, vagy Ön is választhat az Európai Unió következő weboldalán: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Ha Ön nem lesz elégedett az eljárás eredményével, még mindig lesz lehetősége arra, hogy jogvitát kezdeményezzen. Továbbá, felhívjuk a figyelmét, hogy a vitarendezés az Európai bizottság Online Vitarendezési Platformja elé is utalható.