KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELEMESEN A JELEN FELHASZÁNLÁSI FELTÉTELEKET. AZ APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSÉVEL VASGY MEGVÁSÁRLÁSÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTTÉTELEKET. HA NEM KÍVÁNJA ELFOGADNI EZEKET A FELTÉTELEKET, ÚGY KÉRJÜK, NE TÖLTSE LE AZ APPLIKÁCIÓT!

Kik vagyunk és mire vonatkozik ez a megállapodás

Társaságunk, az Oriflame Cosmetics (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53), engedélyt az Önnek, hogy felhasználja:

 1. Az apple itunes store felhasználási feltételei szintén vonatkozhatnak

  Ha Ön az Applikációt Apple eszközre tölti le, (pl. iPhone vagy iPad), úgy az Applikáció és a Dokumentáció használatára az Apple iTunes store szabályai és irányelvei is vonatkozhatnak (https://www.apple.com/legal/), és ha azok és a jelen feltételek között bármilyen eltérés adódik, úgy az Apple iTunes store szabályait és irányelveit kell irányadónak tekinteni.

 2. The google play store felhasználási feltételei szintén vonatkozhatnak

  Ha Ön az Applikációt Android eszközre tölti le, úgy az Applikáció és a Dokumentáció használatára a Google Play store szabályai és irányelvei is vonatkozhatnak (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html ) és ha azok és a jelen feltételek között bármilyen eltérés adódik, úgy az Google Play store szabályait és irányelveit kell irányadónak tekinteni

 3. Operációs rendszer követelmények

  Az Applikáció Android vagy iOS platformon működő okostelefonon használható, amely legalább kb. 100 MB of memóriával rendelkezik, és Android +5.0 / iOS +9.0 operációs rendszer fut rajta.

  Az Applikáció támogatása és hibabejelentés

  • 4.1.támogatás. Ha többet szeretne tudni az Applikációról vagy a Szolgáltatásokról, úgy kérjük keresse a támogatási anyagaikat a https://oriflame.com weboldalon.
  • 4.2.Kapcsolatfelvétel (ideértve a panaszbejelentést is). Ha úgy ítéli meg, hogy a óz Applikáció vagy a Szolgáltatások nem működnek megfelelően vagy nem megfelelően kerültek leírásra, vagy bármilyen más okból kapcsolatba kíván lépni velünk,, úgy kérjük írjon e-mailt az ügyfélszolgálati csapatunknak a marcus.fogel@oriflame.com email-címre.
  • 4.3.Hogyan lépünk kapcsolatba Önnel. Ha kapcsolatba kell lépnünk Önnel, úgy azt e-mailben, SMS-ben vagy bérmentesített levélben tesszük meg, az Ön által megadott elérhetőségeken
 4. Hogyan használhatja Ön az Applikációt, ideértve az eszközök engedélyezett számát
  • 5.1.Annak fejében, hogy Ön elfogadja a jelen feltételeket, Ön jogosulttá válik:
  • 5.2.az Applikáció letöltésére vagy stream-elésére az Ön hordozható eszközére és megtekintheti, használhatja és megjelenítheti az Applikációt és a Szolgáltatásokat ezen eszközökön, kizárólagosan a saját használatára,
  • 5.3.használhatja a Dokumentációt az Applikáció és a Szolgáltatások megengedett használata érdekében,
  • 5.4.megkaphat és használhat minden ingyenes kiegészítő szoftverkódot és frissítést az Applikációhoz, ideértve a “patch”-eket és javításokat, amelyeket az Ön rendelkezésére bocsátunk.
 5. Önnek legalább 18 évesnek kell lennie, hogy elfogadhassa a jelen feltételeket és megszerezhesse az Applikációt

  Önnek legalább 18 évesnek kell lennie, hogy elfogadhassa a jelen feltételeket és letölthesse az Applikációt. 

 6. Ön nem ruházhatja át az Applikációt másra
 7. Mi kifejezetten Önt jogosítjuk fel az Applikáció használatára és a Szolgáltatások igénybe vételére a fentiekben kifejtettek szerint. Miközben Önnek lehetősége van arra, hogy a fentiekben kifejtettek szerit a használatot megossza mással, arra nincs lehetősége, hogy az Applikációt egyéb módon másra átruházza, sem ellenérték fejében, sem ingyenesen. Ha Ön eladja vagy elajándékozza azt az eszközt, amire az Applikáció telepítésre került, úgy Önnek előzetesen el kell távolítania az Applikációt.
 8. A jelen feltételek megváltoztatása
  • 9.1.Jogunkban áll a jelen feltételeket megváltoztatni a jogszabályok vagy az ágazati gyakorlat változásának megfelelően, valamint további funkciók bevezetése esetén.
  • 9.2.Értesíteni fogjuk Önt minden változtatásról SMS küldésével, vagy az Applikáció következő használatakor megjelenített üzenettel, kifejtve a változás mibenlétét.
  • 9.3.Ha Ön nem fogadja el a változtatást, úgy a továbbiakban nem less jogosult az Applikáció használatára.
 9. Az Applikáció frissítése és a Szolgáltatások változtatása
  • 10.1.Időről-időre előfordulhat, hogy az Applikációt automatikusan frissítjük vagy megváltoztatjuk a Szolgáltatások az, azok teljesítményének fokozása, funkcionalitásuk növelése, az operációs rendszerek változásának lekövetése vagy biztonsági szempontok kezelése érdekében. Az is előfordulhat, hogy ezen okokból Önt fogjuk arra kérni, hogy frissítse az Applikációt.
  • 10.2.Ha Ön úgy dönt, hogy nem telepíti a frissítést, vagy kikapcsolja az automatikus frissítést, úgy előfordulhat, hogy Önnek nem fogja tudni használni az Applikációt vagy igénybe venni a Szolgáltatásokat.
  • 10.3.Az Applikáció mindig a legfrissebb és a korábbi verziójú operációs rendszerekhez lesz igazítva és a megvásárláskor Önnek adott leírásnak meg fog felelni.
 10. Ha az Ön által használt eszköz másnak a tulajdonában áll

  Ha Ön olyan eszközre tölti le vagy stream-eli az Applikációt, amely nem az Ön tulajdona, úgy ehhez Önnek rendelkeznie kell a tulajdonos hozzájárulásával. Önnek attól függetlenül meg kell felelnie a jelen feltételekben foglaltaknak, hogy az eszköz az Ön tulajdonában áll-e.

 11. Az eszközzel kapcsolatos technikai adatok gyűjtésére sor kerülhet

  Az applikáció használatával és a Szolgáltatások igénybe vételével Ön hozzájárul, hogy gyűjtsük és felhasználjuk az Ön eszközének bizonyos technikai adatait, és a kapcsolódó szoftver, hardver és periferális eszközök adatait, annak érdekében, hogy az Önnek biztosított termékeinket és szolgáltatásainkat fejleszthessük.

 12. Helymeghatározási adatokat is gyűjthetünk (de Ön kikapcsolhatja a helymeghatározási szolgáltatásokat)
  • 13.1.1.Bizonyos Szolgáltatások felhasználják az Ön eszköze által küldött helymeghatározási adatokat. Ön bármikor kikapcsolhatja ezt a funkciót az eszközön a helymeghatározási szolgáltatásokkal kapcsolatos, Applikációra vonatkozó beállítások módosításával. Ha Ön igénybe veszi e Szolgáltatásokat, úgy felhatalmaz bennünket, a kapcsolt vállalkozásainkat és szerződéses partnereinket ezen helymeghatározási és lekérdezési adatok gyűjtésére, továbbítására, felhasználására, megőrzésére helymeghatározáson alapuló és közúti forgalmi adatokon alapuló termékek és szolgáltatások nyújtása és fejlesztése érdekében
  • 13.1.2.Ön bármikor megakadályozhatja az adatok további gyűjtését a helymeghatározási szolgáltatásokra vonatkozó beállítások módosításával az eszközén.
 13. Nem vagyunk felelősek más weboldalak tartalmáért, amelyekre ön elnavigál
  • 14.1.Az Applikáció és a Szolgáltatások tartalmazhatnak linkeket olyan független weboldalakra, amelyek tartalmát nem mi biztosítjuk. Ezen független oldalak nem tartoznak a felügyeletünk alá és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért (ha rendelkeznek olyannal egyáltalán), azt nem is ellenőriztük vagy hagytuk jóvá.
  • 14.2.Önnek önállóan kell megítélnie, hogy használja-e ezen független weboldalakat, ideértve, hogy vásárol-e azokon, illetőleg igénybe veszi-e aszok szolgáltatásait.
 14. Licensz korlátozások

  Ön elfogadja, hogy Ön:

  • 15.1.engedélyezett használat-megosztás kivételével nem adja bérbe, kölcsön, és használatra egyéb módon nem engedi át az Applikációt vagy a Szolgáltatásokat, sem egészben, sem részben az írásbeli hozzájárulásunk nélkül
  • 15.2.nem készít másolatot az Applikációról, a Dokumentációról és a Szolgáltatásokról, kivéve az Applikáció rendes használatának részeként biztonsági másolat céljára;
  • 15.3.nem fordítja le, dolgozza össze, alakítja át, változtatja meg, sem egészben, sem részben az Applikációt, a Dokumentációt vagy a Szolgáltatásokat és nem teszi lehetővé, hogy az Applikáció, a Dokumentáció vagy a Szolgáltatások más programmal összeépítésre kerüljenek, kivéve, ha arra az Applikáció vagy a Szolgáltatások valamely eszközön való rendes működéséhez szükség van, összhangban a jelen feltételekben foglaltakkal;
  • 15.4.Nem fejti vissza, töri fel, és nem fejleszti tovább, sem egészben, sem részben az Applikációt vagy a Szolgáltatásokat, és azt meg sem kíséreli, hacsak az ilyen lépés azért nem tagadható meg, mert az elengedhetetlen az Applikáció kicsomagolásához az arra vonatkozó információ kinyerése érdekében, hogy hogy lehet az Applikációval vagy más programmal futtatható önálló programot létrehozni (“Megengedett Cél”), és feltéve, hogy az ennek során nyert információ:
   • 15.4.1.a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül nem kerül nyilvánosságra hozatalra és nem válik hozzáférhetővé olyan személy számára, akinek a Megengedett Cél érdekében nem szükséges azt megismernie, és
   • 15.4.2.nem jön létre olyan szoftver, amely kialakításában hasonló az Applikációhoz;
   • 15.4.3.biztonságos őrzése megoldott; és
   • 15.4.4.csak a Megengedett Cél érdekében kerül felhasználásra;
 15. Elfogadható használati korlátozások

  Ön köteles tartózkodni:

  • 16.1.az Applikáció vagy a Szolgáltatások jogszerűtlen vagy a jelen feltételekkel összhangban nem lévő módon vagy célra használatától, megtévesztő vagy rosszindulatú eljárástól, ideértve az Applikáció, bármely Szolgáltatás vagy operációs rendszer feltörését vagy abba rosszindulatú kód vagy vírus, veszélyes adatok elhelyezését,;
  • 16.2.az Applikáció és bármely Szolgáltatás használata során (ideértve bármilyen anyag beküldését) a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértésétől, akár Társaságunk, akár harmadik személy jogáról van szó (hacsak a jelen feltételek lehetővé nem teszik azok felhasználását));
  • 16.3.az Applikáció és bármely Szolgáltatás használata során sértő, megalázó vagy egyébként elfogadhatatlan anyagok küldésétől;
  • 16.4.az Applikációt vagy bármely Szolgáltatást olyan módon használni, hogy az károsítsa, elrontsa, túltelítse, hátráltassa vagy lerontsa a rendszereinket vagy biztonsági megoldásainkat, vagy más használókkal összeütközésbe kerüljön
  • 16.5.bármely információ vagy adat gyűjtésétől vagy kihalászásától bármely Szolgáltatásból vagy rendszerünkből, vagy bármely Szolgáltatást futtató szerverünkkel folytatott bármely kommunikáció visszafejtésétől.
 16. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
  • 17.1.Az Applikációra, a Dokumentációra és a Szolgáltatásokra vonatkozó jogok világszerte minket illetnek, és ezek vonatkozásában az Ön számára csak felhasználási jogot engedünk de jogot át nem ruházunk Önre. Önt ezért nem illeti meg semmilyen jog az Applikációt, a Dokumentációt és a Szolgáltatásokat illetően azon túlmenően, hogy azokat a jelen feltételekkel összhangban használhatja.
 17. Az Önt ért veszteségekért és károkért viselt felelősségünk
  • 18.1.Ha nem tartjuk be a jelen Megállapodásban foglaltakat, úgy felelősséggel tartozunk az Önt ért veszteségekért és károkért, amennyiben azok előre látható következményei a jelen feltételek részünkről történt megszegésének vagy annak, hogy elmulasztottuk az elvárható gondosságot és hozzáértést tanúsítani. Nem felelünk ugyanakkor az olyan veszteségekért és károkért, amelyek nem voltak előre láthatók előre láthatónak akkor minősül valamely kár vagy veszteség, ha egyértelmű, hogy be fog következni, vagy ha a jelen feltételek Ön általi elfogadásának időpontjában mind az Ön, mind a mi számunkra nyilvánvaló volt, hogy bekövetkezhet.
  • 18.2.Tartózkodunk az Önnel szembeni felelősségünk olyan korlátozásától vagy kizárásától, amire jogszerűen nincs lehetőségünk. Ide tartozik az életben, egészségben, testi épségben a saját vagy munkavállalónk, megbízottunk , más közreműködőnk hanyagságával okozott kár, valamint a csalással vagy megtévesztéssel okozott kár.
  • 18.3.Nem vállalunk felelősséget olyan kárért, amely elkerülhető lett volna, ha Ön követi a tanácsunkat az ingyenes biztosított frissítés telepítésére, vagy ami amiatt következett be, hogy nem követte megfelelően a telepítési utasításokat vagy nem vette figyelembe az általunk javasolt minimum rendszerkövetelményeket.
  • 18.4.Nem felelünk az üzleti veszteségekért. Ha Ön az Applikációt üzleti célra vagy továbbértékesítési használja, úgy nem felelünk Önnel szemben az elmaradt vagyoni előnyért, az üzletmenet megszakadásáért, üzleti pozíció vagy lehetőség elvesztéséért.
  • 18.5.Az Applikáció és a Szolgáltatás korlátai. Az Applikáció és a Szolgáltatások csak általános tájékoztatási és szórakoztatási célúak, nem adnak olyan tanácsot, amire Önnek indokolt lenne hagyatkoznia. igényelje szakértő segítségét, mielőtt az Applikációra vagy a Szolgáltatásokra hagyatkozva bármilyen lépés megtétele vagy attól való tartózkodás mellett dönt. Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy hogy friss és pontos információk szerepeljenek az Applikációban és a Szolgáltatásokban, ezzel kapcsolatban semmilyen szavatosságot nem vállalunk.
  • 18.6.Kérjük, hogy csináljon biztonsági mentést az Applikáció által használt adatokról és tartalmakról.
  • 18.7.Ellenőrizze, hogy az Applikáció és a Szolgáltatások megfelelnek-e az Ön igényeinek. Azok ugyanis nem egyedi igényeknek megfelelően lettek fejlesztve. kérjük, hogy az appstore-ban és a Dokumentációban közölt jellemzők és funkciók alapján ellenőrizze, hogy azok összhangban vannak-e az Ön igényeivel.
  • 18.8.Nem vállalunk felelősséget olyan körülményekért, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. Ha a Szolgáltatások nyújtása vagy az Applikáció támogatása az ellenőrzési körünkön kívül eső okból késedelmet szenved, arról értesíteni fogjuk Önt, amint lehet, és intézkedünk a késedelem csökkentése érdekében. Ha ennek eleget teszünk, úgy nem felelünk az ilyen késedelemért, de ha fennáll a veszélye annak, hogy a késedelem jelentős mértékű lesz, úgy Ön a szerződés megszüntetése érdekében felveheti velünk a kapcsolatot, és visszatérítjük Önnek a kifizetett, de meg nem kapott Szolgáltatás díját.
 18. Megszüntethetjük az Ön jogát az Applikáció használatához, ha ÖN megsérti e Megállapodást
  • 19.1.Mi bármikor megszüntethetjük az Ön jogát az Applikáció használatához, az Ön értesítése mellett, ha Ön a jelen Megállapodást lényeges módon megsértette. Ha a dolog természete lehetővé teszi a szerződésszerű állapot helyreállítását, úgy erre ésszerű lehetőséget fogunk biztosítani az Ön részére.
  • 19.2.Ha megszüntetjük az Applikáció és a Szolgáltatások használatának jogát:
   • 19.2.1.Önnek abba kell hagynia minden olyan tevékenységet, amelyre a jelen Megállapodás jogosította fel, beleértve az Applikáció és a Szolgáltatások használatát.
   • 19.2.2.Le kell törölnie vagy el kell távolítania az Applikációt az Ön birtokában lévő eszközökről és haladéktalanul meg kell semmisítenie az Applikáció valamennyi Ön birtokában lévő másolatát, és ennek megtörténtét vissza kell igazolnia nekünk.
   • 19.2.3.Lehetőségünk lesz távolról hozzáférni az Ön eszközeihez és eltávolítani az Applikációt, és a Szolgáltatások nyújtásával felhagyni.
 19. Mi átruházhatjuk a jelen Megállapodást

  társaságunknak joga van arra, hogy a jelen Megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit más szervezet részére átruházza. Ha erre sor kerül, arról mi Önt írásban értesíteni fogjuk, és gondoskodni fogunk arról, hogy az Ön szerződéses jogait e lépés ne érintse.

 20. Ön csak a hozzájárulásunkkal ruházhatja át másra a jelen Megállapodásból fakadó jogait

  Ön csak az írásbeli hozzájárulásunkkal ruházhatja át másra a jelen Megállapodásból fakadó jogait és kötelezettségeit.

 21. Nem harmadik személy javára szóló szerződés
 22. E Megállapodás harmadik személy számára nem ad jogot arra, hogy bármely rendelkezésének teljesítését követelje.
 23. Ha a bíróság e Megállapodás egy részét jogszerűtlennek találná, úgy a Megállapodás többi része továbbra is hatályos marad

  E Megállapodás minden rendelkezése külön is alkalmazandó. Ha bármely bíróság vagy más hatóság e Megállapodás egy részét jogszerűtlennek találná, úgy a Megállapodás többi része továbbra is hatályos marad.

 24. Még ha késlekednénk is a jelen megállapodásnak érvényt szerezni, azt később is megtehetjük

  Még ha késlekednénk is a jelen megállapodásnak érvényt szerezni, azt később is megtehetjük. Ha nem követeljük azonnal, hogy Ön úgy járjon el, ahogy a jelen Megállapodás azt előírja, vagy késlekedünk a jogi lépéseket megtenni Önnel szemben a Megállapodás megszegése miatt, az nem jelenti azt, hogy Önnek a szerződéses kötelezettségeit ne kellene teljesítenie, és az nem less akadálya annak, hogy a szükséges jogi lépéseket később megtegyük.

 25. Mely ország joga vonatkozik erre a megállapodásra és hol indítható vele kapcsolatban jogi eljárás

  A jelen Megállapodásra Svájc joga vonatkozik, és a Zürich Kantonban működő svájci bíróságok előtt indítható a termékekkel kapcsolatban peres eljárás.

 26. Alternatív vitarendezés

Az alternatív vitarendezés olyan eljárás, amiben egy független szervezet megvizsgálja a vitára okot adó tényállást és megoldást keres a problémára. Ha Ön nem elégedett azzal, ahogy bármely panaszát kezeltük, úgy Önnek módjában áll egy alternatív vitarendezési szolgáltatóhoz fordulni. Mi készséggel javasolunk Önnek ilyen szolgáltatót, vagy Ön is választhat az Európai Unió következő weboldalán: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Ha Ön nem lesz elégedett az eljárás eredményével, még mindig lesz lehetősége arra, hogy jogvitát kezdeményezzen. Továbbá, felhívjuk a figyelmét, hogy a vitarendezés az Európai bizottság Online Vitarendezési Platformja elé is utalható.