Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Adatvédelmi nyilatkozat és sütik

Az alábbiakban az Oriflame adatvédelmi nyilatkozatát és a sütik kezeléséről szóló tájékoztatót tekintheti meg.

Az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Oriflame”) elkötelezett az Ön személyes adatainak tiszteletben tartása és védelme mellett.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat, Honlapunk Használati Feltételei, az Oriflame Üzletszabályzata és az ezekben hivatkozott valamennyi dokumentum meghatározza az általunk Önről gyűjtött vagy Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésének jogalapját. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat, hogy  megismerje a személyes adatok kezelésére vonartkozó gyakorlatunkat. A regisztráció iránti kérelem űrlapjának (SZFK) kitöltése során személyes adatainak elektronikus úton a http://hu.oriflame.com/mypages/network/recruit/register-new-consultant elérhetőségen vagy papír alapon történő megadásával Ön elfogadja és hozzájárul a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) értelmében az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.) adatkezelőnek minősül.

Az Oriflame a személyes adatokat az Info. tv.-ben foglaltakkal összehangban kezeli. A személyes adatok kezelésének célja, hogy lehetővé tegye, hogy az Ön regisztrációjából eredő kötelezettségeinknek teljes értékben eleget tudjunk tenni, valamint biztosítsa az ebből eredő jogaink védelmét. Az Oriflame adatkezelése minden esetben az alábbi szabályoknak megfelelően történik.

1 A személyes adatok gyűjtése és kezelése

Az általunk kezelhető, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatok a következők:
1.1 Az Ön által megadott adatok. Személyes adatait részünkre az Oriflame.hu,  továbbiakban: „Honlap” használata során űrlapok kitöltésével, az írásbeli regisztrációs kérelem kitöltésével és benyújtásával, illetőleg a velünk telefonon, e-mailben vagy más módon történő kapcsolatfelvétel során adhatja meg.  Ide tartoznak azon adatok, amelyeket Ön akkor bocsát a rendelkezésünkre, amikor a Honlap használata érdekében regisztrál, szépségtanácsadóként tagfelvételét kéri, terméket keres, internetes megrendelést ad le, a Honlapon a fórumot vagy más közösségi média felületet használ, versenyben, promóciós programban vagy felmérésben vesz részt, vagy amikor a Honlappal kapcsolatos bármilyen problémát továbbít felénk. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok az alábbiak lehetnek:
név, 
születési dátum, 
lakcím, 
e-mail cím, 
telefonszám és mobil telefonszám, 
egyedi szépségtanácsadói kód, 
személyi igazolvány száma, 
adószám vagy adóazonosító jel, 
bankszámla-adatok, 
kiskorú eesetében a törvényes képviselő  teljes neve,
útlevélszám (azon szépségtanácsadók esetében, akik nemzetközi konferencián vesznek részt). 

Reméljük, hogy önként rendelkezésünkre bocsátja a fenti adatait. Mindazonáltal amennyiben úgy dönt, hogy a személyéhez köthető adatokat nem kívánja közölni, úgy kérjük, hogy ezen adatokat ne adja meg. Amennyiben azonban ezek az adatok nem állnak a rendelkezésünkre, úgy bizonyos esetekben nem tudjuk a kívánt szolgáltatást az Ön számára nyújtani; kérjük ennek szíves tudomásul vételét.

1.2 Az Önről gyűjtött adatok. Az Oriflame tárolja az Ön vásárlásainak múltbéli adatait, a szépségtanácsadói hálózati rendszerben elért szintjeit, az elért teljesítményét, az Ön által szponzorált új tagok adatait, stb.

A Honlap minden egyes meglátogatása esetén rendszerünk automatikusan tárolja az alábbi adatokat:

technikai információk, ideértve azt az IP (Internet Protocol) címet, amelyen keresztül a számítógépe az internethez kapcsolódik; a bejelentkezési adatokat, a böngésző típusát és verziószámát, az alkalmazott időzóna beállítását, a böngésző beépülő programjainak típusát és verziószámát, , az operációsrendszert és a környezetet (platform); 
látogatásának adatai, ideértve a teljes az oldalunkra látogatás (az idenavigálás, az oldalon tartózkodás és az elnavigálás) teljes kattintássorozatának URL (Uniform Resource Locators) adatait (dátum és időpont megjelölésével); a megtekintett és keresett termékeket; az oldalak betöltésének idejét, letöltési hibaüzeneteket, az egyes oldalak böngészésének időtartamát, az oldalon végzett tevékenységeket (pl. görgetés, klikkelés, egérkurzor szöveg fölé helyezése), a weboldalról történő elnavigálás módját és azt a telefonszámot, amelyről Ügyfélszolgálatunkat hívta.


1.3 Más forrásból szerzett adatok. Amennyiben Ön az általunk működtetett más weboldalakat is használja, vagy az általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe veszi, úgy Önről ezen forrásokból is kaphatunk információkat. Ezen túlmenően szorosan együttműködünk harmadik személyekkel (pl. üzleti partnerek, a technikai, pénzforgalmi és szállítási feladatokat ellátó közreműködők, hírdetési hálózatok, analitikai szolgáltatók, kereső szolgáltatók, hitelinformációs ügynökségek), és ezen személyektől is kaphatunk Önről adatokat.

2 Az adatok felhasználása
Az Önről tárolt adatokat az Oriflame annak érdekében kezelheti és használhatja, hogy:

teljesítse az Oriflame és Ön között létrejött bármely szerződésből eredő kötelezettségeit, Önt igényei szerinti tájékoztassa, illetőleg terméket vagy szolgáltatást biztosítsa (ideértve a vitarendezést,  díjkövetelést és hibaelhárítást is);
tájékoztassa Önt az Ön által korábban megvásárolt vagy keresett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékekről vagy szolgáltatásokról;
biztosítsa az Ön számára az Oriflame-mel fennálló szerződéses jogviszonyából eredő jogait, igényeit, illetőleg kedvezményeket és más feltéleket;
megfeleljen az együttműködésünkre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseknek, pl. adó-, társadalombiztosítási, statisztikai jogi kötelezettségek, stb;
felügyelje és biztosítsa, hogy az Oriflame szabályait és irányelveit Ön eljárása során tiszteletben tartja;
tájékoztatást nyújtson az Ön számára közvetlenül vagy megbízott harmadik személy szolgáltatón keresztül olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek álláspontja szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Kizárólag elektronikus úton (e-mailen vagy SMS-ben) küldünk Önnek tájékozatást olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek hasonlóak az Ön által korábban megvásárolt, vagy megvásárolni szándékozott termékekhez/ szolgáltatásokhoz; erre kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor. Ha e tekintetben Ön meggondolná magát, és a jövőben nem kívánja, hogy adatait ilyen célra használjuk, vagy adatait marketing célból harmadik személy részére átadjuk, kérjük, hogy Felhasználói fiókjában válassza ki a megfelelő jelölőnégyzetet vagy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat e-mailben info@oriflame.hu vagy telefonon a +36 1 450 39 39 telefonszámon.
értesítse Önt a szolgáltatásainkat érintő bármely változásról;
biztosítsa, hogy Honlapunk tartalmának megjelenítése az Ön és az Ön számítógépe számára a leghatékonyabb; 
gondoskodjon arról, hogy a szépségtanácsadói hálózata hatékonyan kezelhető és szervezhető legyen mind az Oriflame, mind a szépségtanácsadói hálózat más tagja (elsősorban az Ön szponzora) által;
megfelelően működtesse a Honlapot és bizonyos belső műveleteket elvégezhessen, pl. hibaelhárítás, adatelemzés, tesztelés, kutatás, statisztika vagy felmérés céljából;
megfelelően fejlessze a Honlapot annak érdekében hogy biztosítsa, hogy a Honlap-tartalom megjelenítése az Ön és az Ön számítógépe számára a leghatékonyabb; 
lehetőséget biztosítson Önnek arra, hogy amennyiben kívánja, részt vehessen Honlapunk interaktív szolgáltatásaiban;
gondoskodjon a Honlap biztonságáról;
méréseket végezhessen vagy elemezhesse az Ön vagy mások részére nyújtott reklámtevékenység hatékonyságát, és hogy az Ön részére releváns reklámokat továbbítson (ideértve fogyasztói elégedettség és hasonló felmérések elvégzésését);
javaslatokat vagy ajánlásokat fogalmazzon meg az Ön vagy a Honlapot használó más személy részére olyan termékekről/szolgáltatásokról, amelyek Önt vagy ezen személyeket érdekelhetik;
választ adhasson szabályozó testületek vagy más hatóságok megkereséseire vagy jogi követeléseire.

3 A személyes adatok továbbítása

3.1 Személyes adatait az Oriflame nem adja el, nem adja bérbe, azokkal nem kereskedik. 
3.2 Személyes adataihoz hozzáférést és azok kezelését biztosíthatjuk az Oriflame-csoporthoz tartozó  gazdasági társaság számára (a legfelső szintű holding-társaság és leányvállalatai), annak érdekében, hogy segítsen minket a 2. pontban (A felhasználás célja) felsorolt tevékenységeink végrehajtása során.
3.3 Személyes adataihoz hozzáférést és azok kezelését biztosíthatjuk továbbá az adatok körének és a felhasználás céljának szigorú meghatározása mellett az általunk kiválasztott alábbi harmadik személyek részére:
üzleti partnerek: a beszállítók, illetve a közöttünk létrejött szerződés teljesítésében az Oriflame vagy Ön által bevont egyéb közreműködők részére. Közéjük tartoznak többek között a szállítók (fuvarozók, követelésbehajtó cégek, faktoring szolgáltatók, logisztikai szolgáltatók (csomagoló és palettázó (picking and packing) szolgáltatók), ügyfélszolgálatot biztosító szolgáltatók, stb;
szépségtanácsadói hálózatunk más tagjai (elsősorban az Ön hálózatbéli szponzora, valamint a hálózatban Ön alá tartozó szépségtanácsadók) részére a szépségtancsáadói hálózat hatékony működtetése érdekében. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy személyes adatait e célból a hálózat további szépségtanácsadói részére továbbítsuk, kérjük, hogy  keresse fel Ügyfélszolgálatunkat e-mailen  info@oriflame.hu vagy telefonon  +36 1 450 39 39 telefonszámon.
hirdetők és reklámügynökségek  részére, akik az adatokat az Ön és mások érdeklődésére számot tartó hirdetések kiválasztásához és közléséhez igénylik.  Hirdetőink részére nem továbbítunk egyénhez köthető személyes adatokat, kizárólag a felhasználóinkra vonatkozó aggregát adatokat (pl. közölhetjük velük, hogy adott napon 500 30 éven aluli férfi kattintott az adott hirdetésre). Ezen aggregát aadatokat olyan céllal is felhasználhatjuk, hogy segítsük hirdetőinket a célközönségnek megfelelő közönség elérésében (pl. egy bizonyos térségből újonnan csatlakozott szépségtanácsadók);
analitikusok és keresőoptimalizálást nyújtó szolgáltatók részére, akik segítenek nekünk abban, hogy fejlesszük és optimalizáljuk Honlapunkat; 
hitelinfomációs ügynökségek részére, akik az Ön hitelképességének felmérést végzik azokban az esetekben, ahol ez a szerződéskötésünk feltétele;
technikai megoldásokat biztosító szolgáltatók részére, akik lehetővé teszik, hogy üzeneteinket elküldjük az Ön részére (így reklámüzenetek vagy  fogyasztói ekégedettség-felmérések, amennyiben ezek küldéséhez Ön hozzájárult), pl. tömeges levélküldő szolgáltatók és tömeges szövegesüzenet-küldő szolgáltatók.
A fentieken túlmenően a következő esetekben is jogosultak vagyunk személyes adatait az alábbi harmadik személyek részére továbbítani:
amennyiben az Oriflame eladja, megveszi vagy más jogcímen részben vagy egészben átruházza üzleti tevékenységét vagy vagyonát, mely esetben az Ön személyes adatait kiadhatjuk a leendő eladó, vevő vagy jogszerző részére;
amennyiben Társaságunkat vagy vagyonának túlnyomó részét harmadik személy megszerzi, mely esetben a vásárlók általunk kezelt személyes adatai az átruházott vagyonelemek egy részét képezik;
amennyiben az Ön személyes adatának kiadására vagy továbbítására jogi kötelezettség teljesítése, vagy annak érdekében vagyunk kötelesek, hogy szabályzataink, valamely szerződés vagy Üzletszabályzatunk bármely rendelkezését alkalmazni vagy érvényesíteni tudjuk, illetőleg hogy jogainkat, tulajdonunkat vagy vásárlóink bizonságát védelemben részesíthessük. E körben jogosultak vagyunk a csalás elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából az adatokat más gazdasági társaságok vagy szervezetek részére megküldeni.

4 A személyes adatok tárolásának módja és helye

A rendelkezésünkre bocsátott vagy az Önnel kapcsolatban gyűjtött minden adatot biztonságos szerveren tárolunk. Minden online fizetési tranzakció SSL technológia útján kódolásra kerül, és a harmadik fél szolgáltatók ilyen formában kezelik, dolgozzák fel. Az online fizetési tranzakciókkal kapcsolatban semmilyen bank- vagy hitelkártya adat nem kerül gyűjtésre vagy tárolásra. 
Az Önről gyűjtött adatok továbbítása, tárolása mind az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül, mind azon kívül történhet. Az adatok kezelését, feldolgozását végezheti továbbá  olyan személyzet, amely tevékenységét az EGT tagállamain kívülről a részünkre vagy valamely beszállítónk részére végzi. Ezen személyzet elláthatja többek között a megrendelésének teljesítését, a fizetési adatok/részletek feldolgozását, a sikerterv alapján járó juttatások feldolgozását vagy támogatási szolgáltatások nyújtását. Ön személyes adatainak megadásával hozzájárulását adja az itt leírt adattároláshoz, -továbbításhoz, -kezeléshez és -feldolgozáshoz. Az Oriflame megtesz minden elvárható és szükséges intézkedést a személyes adatok biztonságos és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő kezelése érdekében.

5 Felhasználói fiók védelme

Amennyiben az Oriflame Önnek jelszót biztosított (vagy Ön jelszót választott), amely hozzáférést biztosít az Oriflame honlap bizonyos részeinek használatához (a továbbiakban: „Felhasználói fiók”),  úgy Ön köteles e jelszót bizalmas információként megőrizni. Kérjük, hogy jelszavát ne ossza meg mással. Amennyiben mégis megosztja jelszavát egy másik személlyel vagy más személyekkel, tudomásul kell vennie, hogy a fiókjából érkező tevékenységekért Önt terheli felelősség.  Ha a Felhasználó elveszti a jelszava feletti uralmat, akkor személyes adatait illetően is elvesztheti az ellenőrzést, így jogi felelősség terhelheti azokért a cselekedetekért, amiket az ő nevében követnek el. Ebből következően, ha jelszava bármilyen okból kifolyóan illetéktelen kezekbe kerül, kérjük, azonnal értesítsen bennünket, és változtassa meg a jelszavát. Az Oriflame a bejelentkezési folyamat kivételével soha nem kéri a Felhasználót jelszava megadására. Az Oriflame alkalmazottjaira speciális előírások vonatkoznak az adatok és információk védelme terén.
Sajnálatos módon az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljes mértékben biztonságos. Annak ellenére, hogy az Oriflame minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok védelme érdekében, nem tud szavatosságot vállalni a Honlapra továbbított adatok biztonságáért. Az adatok interneten történő továbbításával kapcsolatos veszélyeket így Önnek kell viselnie. A részünkre átadott adatokhoz való illetéktelen hozzáférés ellen szigorú eljárásokkal és biztonsági mechanizmusokkal igyekszünk védekezni.

6 Az Ön jogai

6.1 Reklámanyagok. Ön jogosult kérni, hogy személyes adatai ne kerüljenek az Oriflame által marketing (reklám) céljából kezelésre és felhasznlására. Ön általában előzetesen (az adatgyűjtést megelőzően) tájékoztatást kap arról, ha adatait ilyen célra kívánjuk felhasználni, vagy ilyen célból harmadik személy részére kívánjuk kiadni. A marketing célú felhasználás megtiltására való jogosultságát az adatgyűjtésre szolgáló űrlapokon (pl. SZFK) elhelyzett megfelelő négyzet bejelölésével tudja érvényesíteni.  E jogosultságát továbbá bármely más időpontban a Felhasználói fiók megfelelő jelölőnégyzetének bejelölésével, vagy Ügyfélszolgálatunkon keresztül e-mailen  info@oriflame.hu  vagy telefonon +36 1 450 39 39 telefonszámon is gyakorolhatja.
6.2 Az adatok megtekintése, ellenőrzése és törlése. Önnek jogában áll a személyes adataihoz való hozzáférést, azok ellenőrzését vagy törlését igényelni. Felhasználói fiókjába való bejelentkezését követően megtekintheti, ellenőrizheti vagy megváltoztathatja személyes adatainak nagy részét. Az Oriflame általában nem változtatja meg a Felhasználók személyes adatait manuálisan, mert személyazonosságuk telefonon/interneten keresztüli ellenőrzése problematikus lehet. Ennek megfelelően az Ön felelőssége személyes adatainak mielőbbi megváltoztatása, ha adataiban bármilyen változás történik, vagy azok helytelenül kerültek rögzítésre.  Amennyiben Ön kérvényezi az Oriflame Ügyfélszolgálatnál info@oriflame.hu e mail címen vagy a +36 1 450 39 39 telefonszámon az Oriflame a vonatkozó törvényeknek megfelelően a lehető leggyorsabban törli a Felhasználói fiókját.  Az Oriflame tárolja a törölt Felhasználói fiókokból származó személyes adatokat a jogi rendelkezéseknek való megfelelés, a csalások megelőzése, tartozások behajtása, vitás ügyek rendezése, hibaelhárítás, nyomozás elősegítése vagy bármely más törvény által leírt eset rendezése érdekében.

7 Más szépségtanácsadók személyes adatainak kezelése – Az Ön kötelezettségei

Szépségtanácsadói hálózatunk tagjaként Ön jogosult a hálózat más szépségtanácsadóira vonatkozó személyes adatok kezelésére az alábbi rendelkezések szerint:
Ön a személyes adatok kezelését az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti körben és céllal köteles végezni oly módon, hogy ezen adatok feldolgozása az Info. tv-ben meghatározott követelményeknek – így különösen az átadott adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó szabályoknak – megfeleljen.
Az Ön által végzett adatkezelés kizárólagos célja a Sikertervben foglalt rendelkezések teljesítése.
E körben Ön köteles különösen:
az Oriflame által Önre bízott személyes adatokat kizárólag a fent meghatározott adatkezelési célból kezelni;
minden olyan cselekménytől tartózkodni, amelynek célja, hogy a személyes adatokat a fentiekben leírtakon túlmenően is hozzáférhetővé tegye;
az Önre bízott személyes adatokat haladéktalanul visszaszolgáltatni azt követően, hogy az Oriflame-mel való jogviszonya megszűnt (pl. szépségtanácsadói tagságának megszűntetésével a regisztráció törlésekor), és ezzel egyidejűleg törölni ezen adatokat minden olyan elektronikus adathordozóról, amelyekre Ön az adatokat a fent leírt célok elérése érdekében átmásolta.

Fenntartjuk a jogot, hogy az átadott személyes adatok védelme érdekében Ön által alkalmazott módszerek megfelelőségét felülvizsgáljuk. Ön köteles az erre vonatkozó felszólításunkat követően haladéktalanul biztosítani a számunkra annak lehetőségét, hogy elvégezhessük ezt a felülvizsgálatot.

Ön szintén vállalja, hogy haladéktalanul és tényszerűen megválaszolja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és az Oriflame Üzletszabályzata alapján Önre bízott személyes adatok kezelésére vonatkozóan feltett valamennyi kérdésünket, különösen a személyes adatok védelme érdekében Ön által alkalmazott intézkedésekre vonatkozó kérdéseket.

Felhatalmazzuk Önt, hogy az átadott személyes adatokat az Üzletszabályzatban meghatározott körben és céllal kezelje, mind az informatikai rendszerben, mind másolat formájában. Önnek jogában áll továbbá a személyes adatokat az Önnel polgári jogi megállapodás alapján közreműködőként eljáró személyek részére is továbbítani, feltéve, hogy Ön a megállapodás keretében biztosítja, hogy az adatok kezelésére és védelmére vonatkozó kötelezettségeinek ők is hasonlóan eleget tesznek, és hogy ezen további adatkezelők bevonásához az Oriflame előzetesen hozzájárult.

Az Oriflame és Ön közötti megállapodás értelmében az egymás között a közösségi hálózaton keresztül küldött, személyes adatot is tartalmazó file-ok  biztonsága kódolás útján biztosított.

Amennyiben Ön a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal ellentétesen használja fel vagy kezeli, úgy az Oriflame-nek jogában áll az Ön szépségtanácsadói tagságát megszüntetni.

Az Oriflame nem vállal felelősséget az Önnek a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban vagy az Üzletszabályzatban foglaltakat sértő adatkezeléséből eredően harmadik személyekkel szemben fennálló kárfelelősségéért, illetőleg a személyes adatok kezelésére Ön által meghatalmazott személyekkel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítéséért.

8 Sütik  

A Honlapunk „sütiket” (cookies: olyan kisméretű file-ok, amelyek az Ön gépének merevlemezére mentődnek) használ annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt a Honlap egyéb használóitól.  Ezzel Ön a Honlap böngészése során kellemesebb élményben részesül, míg számunkra a sütik használata lehetővé teszi a weboldalunk fejlesztését. A sütiket tehát az információáramlás elemzése, a szolgáltatások, tartalmak és hirdetések személyre szabása, a promóciós tevékenységek hatékonyságának mérése, valamint a felhasználói bizalom és a biztonság erősítése érdekében használjuk. 

Egyes sütik személyes adatokat tárolnak; pl. ha a belépés során az „Emlékezz rám” opcióra kattint, akkor a süti tárolni fogja a felhasználónevét. A legtöbb süti viszont nem a Felhasználó azonosítására szolgáló információkat tárol, hanem olyan általános információkat gyűjt, mint pl. hogy hogyan talált a Felhasználó az Oriflame oldalára, és hogyan használja őket, vagy hogy mi a Felhasználó tartózkodási helye bejelentkezéskor.

Az Oriflame egyes szolgáltatásai csak sütik használatával vehetőek igénybe. A sütik általában négy különböző csoportba tartoznak funkciójuk alapján:

8.1 Feltétlenük szükséges sütik

Bizonyos sütik feltétlenül szükségesek az Oriflame rendszereinek használatához. Pl. a sütik egy része arra szolgál, hogy az Oriflame azonosítani tudja a regisztrált Felhasználókat, és hozzáférést tudjon biztosítani számukra a Rendszer valamennyi részéhez. Ha egy regisztrált Felhasználó úgy dönt, hogy letiltja ezeket sütiket, akkor előfordulhat, hogy nem tud a Rendszer teljes tartalmához hozzáférni.

8.2 Teljesítmény sütik

Bizonyos típusú sütik azt vizsgálják, hogy hogyan használják a Felhasználók a Rendszert, valamint a Rendszer teljesítményét mérik. Ezáltal az Oriflame magas szintű felhasználói élményt tud biztosítani az alkalmazások testreszabásával, valamint a technikai problémák azonnali észlelésével és kijavításával. A teljesítmény sütikkel pl. mérhető, hogy melyikek a lelátogatottabb oldalak, és meghatározható, hogy miért adnak bizonyos oldalak hibaüzeneteket, valamint kiemelhetnek bizonyos olyan termékeket vagy weboldal szolgáltatásokat is, amik a Felhasználó számára érdekesek lehetnek Rendszer-használati preferenciái alapján.

8.3 Funkcionalitás sütik

A funkcionalitás sütik segítségével az Oriflame oldalai és alkalmazásai emlékeznek bizonyos felhasználói beállításokra, preferenciákra. 

8.4 Célcsoport-meghatározó reklám sütik

Az Oriflame arra is használhat sütiket, hogy a Felhasználók érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg számukra. Ezen felül az Oriflame külsős sütiket is alkalmazhat piackutatás, a weboldal látogatottságának nyomonkövetése, a weboldal funkcióinak fejlesztése, valamint a jelen irányelvekhez, feltételekhez és a szerzői jogokra vonatkozó rendelkezésekhez való megfelelés ellenőrzése céljából. 

A Felhasználók minden esetben letilthatják a sütiket amennyiben a böngészőjük ezt lehetővé teszi, viszont ebben az esetben bizonyos Oriflame Rendszerek használata akadályba ütközhet. A sütik letiltásának módjára vonatkozó részletes tájékozatót itt olvashatja (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).
Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogy a cégek hogyan használják a sütiket, kattintson az alábbi linkre (http://www.allaboutcookies.org/).

8.5 Google Analytics
Google Analytics-t használunk,hogy felmérjük a weboldalunk illetve mobil alkalmazásaink látogatóinak számát. Ez annyit jelent, hogy ha fellép a weboldalunkra vagy használja mobil alkalmazásainkat, a böngészője autómatikusan információkat küld a Google-nek. Ezek információk közé tartozik például az Ön IP címe és a meglátogatott weblap címe. További adatokat a Google adatgyűjtési folyamatairól a https://www.google.hu/policies/privacy/partners/ weblapon olvashat.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics információkat gyűjtsön böngészőjéről, lehetősége van eltávolítani azt. Tudjon meg többet a Google Analytics-ről és az adatvédelmi nyilatkozatról ide kattintva.

9 Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot érintő bármilyen jövőbeni módosítást Honlapunkon közzéteszünk, és a módosításról Önt – amennyiben erre lehetőség van – e-mailben vagy egyéb úton értesítjük.  A módosítások az Oriflame székhelyén, illetőleg telephelyén is megismerhetők. A módosított rendelkezések a közzététel napjától hatályosak. Ha Ön az adott módosításokat követően továbbra is használja a Honlapot, illetőleg megrendelést ad le felénk, akkor ezzel tudomásul veszi és elfogadja a módosításokat. 

10 Kapcsolat és panaszkezelés

A jelen Adtavédelmi Nyilatkozatot érintő bármilyen kérdését, igényét vagy észrevételét szívesen fogadjuk; kérjük, hogy ezt Ügyfélszolgálatuk részére, vagy kifejezetten az e tárgyban létrehozott alábbi e-mail címre küldje meg: privacy@oriflame.com. 
Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásainknak valamilyen szempontból nem tettük eleget, úgy írásban a fenti címen keressen meg minket, vagy szóban tájékoztassa Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 450 39 39 telefonszámon. Kérjük, hogy a lehető legrészletesebben számoljon be arról, hogy az Ön véleménye szerint mennyiben került sor az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezések megsértésére. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk. 


Közzétéve: 2016.06.02.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

The Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság. ("We") are committed to protecting and respecting your privacy.
This Privacy Policy together with our Website Terms of Use and our Rules and any other documents referred to on it sets out the basis on which any personal data we collect from you or about you, or that you provide to us, will be processed by us.  Please read the following carefully to understand our practices regarding your personal data and how we will treat it. By providing your data in the Registration Form (CAF) either electronically on http://hu.oriflame.com/mypages/network/recruit/register-new-consultant or in paper form you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy. 
For the purpose of the Data Protection,  Act on  CXII. of 2011,  the data controller is the Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság of 1082 Budapest Futó utca 47-53. 


We process the data in compliance with the Act, the purpose of personal data processing by us is to organize and ensure that we fulfil our obligations and ensure protection of our rights arising from your registration. The processing of the data by us is done pursuant to the rules described below.

1 Information we may collect from you

We may collect and process the following data about you:
1.1 Information you give us. You may give us information about you by filling in forms on our site Oriflame.hu or by filling in the registration form in writing or by corresponding with us by phone, e-mail or otherwise. This includes information you provide when you register to use our site, subscribe to be our consultant, search for a product, place an order on our site, participate in discussion boards or other social media functions on our site, enter a competition, promotion or survey and when you report a problem with our site. The information you give us may include your:
name, 
date of birth, 
address, 
e-mail address, 
phone number and mobile phone number, 
unique consultant ID, 
personal identification number, 
national tax code or number, 
bank account details, 
name and surname of your legal guardian if you are adolescent,
and passport number (for the consultants taking part in international conferences). 

We hope you will provide us with this information. However, if you do not want to disclose your personally-identifiable information to us, please do not submit it. Please be aware that if you do not provide such information in some cases we will not be able to provide you the service you have requested.

1.2 Information we collect about you. We store the history of your purchases, your levels in our consultants network structure, your performance, recruits sponsored by you etc.
With regard to each of your visits to our site we may automatically collect the following information:
technical information, including the Internet Protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet, your login information, browser type and version, time zone setting, browser plug-in types and versions, operating system and platform; 
information about your visit, including the full Uniform Resource Locators (URL) clickstream to, through and from our site (including date and time); products you viewed or searched for; page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), and methods used to browse away from the page and any phone number used to call our customer service number. 
1.3 Information we receive from other sources. We may receive information about you if you use any of the other websites we operate or the other services we provide. We are also working closely with third parties (including, for example, business partners, sub-contractors in technical, payment and delivery services, advertising networks, analytics providers, search information providers, credit reference agencies) and may receive information about you from them.

2 Uses made of the information

We use information held about you in the following ways:
to carry out our obligations arising from any contracts entered into between you and us and to provide you with the information, products and services that you request from us including resolving any disputes, collect fees, and troubleshoot problems;
to provide you with information about other goods and services we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about;
To provide you with the rights, benefits, and entitlements, and other conditions as applicable under the contractual relationship between you and us;
To comply with other regulations applicable to our cooperation with you such as e.g. tax laws, social security laws, statistical obligations etc. 
To monitor and assure compliance by you with our policies and rules.
to provide you, or permit selected third parties  to provide you, with information about goods or services we feel may interest you. We will only contact you by electronic means (e-mail or SMS) with information about goods and services similar to those which were the subject of a previous sale or negotiations of a sale to you. We will do so only if you have consented to this. If you change your mind and do not want us to use your data in this way, or to pass your details on to third parties for marketing purposes, please: select relevant tick box on your Account or contact customer service by sending an email to 
info@oriflame.com or by calling to our helpdesk line at +36 1 450 39 39;
to notify you about changes to our service;
to ensure that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your computer; 
to ensure effective management of the network of our consultants by ourselves but also by other members of our consultants networks (mainly your sponsor);
to administer our site and for internal operations, including troubleshooting, data analysis, testing, research, statistical and survey purposes;
to improve our site to ensure that content is presented in the most effective manner for you and for your computer; 
to allow you to participate in interactive features of our service, when you choose to do so;
to keep our site safe and secure;
to measure or understand the effectiveness of advertising we serve to you and others, and to deliver relevant advertising to you, this includes performance of the consumer satisfaction and alike studies;
to make suggestions and recommendations to you and other users of our site about goods or services that may interest you or them;
to respond to requests and legal demands from regulators or other authorities.

3 Disclosure of your information

3.1 We do not sell, rent or trade your personal data. 
3.2 We may give access to your personal information and allow its processing to the companies being members of our group (ultimate holding company and its subsidiaries) in order to support us in performance of the activities listed above in point 2 (Uses Made of the Information). 
3.3 We may give access to your information and allow its processing in strictly defined scope and purpose to selected third parties such as:
business partners: suppliers and sub-contractors for the performance of any contract we enter into with them or you. This includes among others: carriers, credit collection agencies, factoring services providers, logistics services (such as picking and packing) providers, customer support services providers etc.  
Other members of our consultants network (primarily to your sponsor in our network and your down-line consultants) for the purpose of effective management of our consultants network. If you do not want us to pass your personal information to the other consultants in the network for mentioned purpose, please contact customer service by sending an email to info@oriflame.com or by calling to our helpdesk line at +36 1 450 39 39 .
Advertisers and advertising networks that require the data to select and serve relevant adverts to you and others.  We do not disclose information about identifiable individuals to our advertisers, but we may provide them with aggregate information about our users (for example, we may inform them that 500 men aged under 30 have clicked on their advertisement on any given day). We may also use such aggregate information to help advertisers reach the kind of audience they want to target (for example, new joint consultants from certain area).
Analytics and search engine providers that assist us in the improvement and optimisation of our site. 
Credit reference agencies for the purpose of assessing your credit score where this is a condition of us entering into a contract with you.
Providers of technical solutions allowing us to send to you our messages (including marketing messages or customer satisfaction surveys when you consented to receive such information) e.g. mass mailing solutions providers, mass texting solutions providers.
We may also disclose your personal information to third parties:
In the event that we sell, buy or in other way transfer any business or assets, in which case we may disclose your personal data to the prospective seller, buyer or acquirer of such business or assets.
If our company or substantially all of its assets are acquired by a third party, in which case personal data held by it about its customers will be one of the transferred assets.
If we are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal obligation, or in order to enforce or apply our policies and/or terms of use and/or other applicable agreements; or to protect our rights, property, or safety of our customers, or others. This includes exchanging information with other companies and organisations for the purposes of fraud protection and credit risk reduction.

4 How and Where we store your personal data

All information you provide to us and we collect about you is stored on secure servers. All online payment transactions will be encrypted using SSL technology and will be processed by third party providers. We do not collect or store credit and debit card information for online transactions. 
The data that we collect about you may be transferred to, and stored at, a destination in or outside the European Economic Area ("EEA"). It may also be processed by staff operating outside the EEA who work for us or for one of our suppliers. Such staff maybe engaged in, among other things, the fulfilment of your order, the processing of your payment details, processing of your Success Plan entitlements and the provision of support services. By submitting your personal data, you agree to this transfer, storing or processing. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and applicable laws.

5 Duty of care

Where we have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of our site (hereinafter your “Account”), you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone. If you do share your password with others, you will be responsible for all actions taken in the name of your Account. If you lose control of your password, you may lose substantial control over your personal data and may be subject to legally binding actions taken on your behalf. Therefore, if your password has been compromised for any reason, you should immediately notify us and change your password. We will never ask for your password except during the login process. Our employees are subject to additional requirements in the area of information protection.
Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

6 Your rights

6.1 Marketing information. You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. We will usually inform you (before collecting your data) if we intend to use your data for such purposes or if we intend to disclose your information to any third party for such purposes. You can exercise your right to prevent such processing by checking certain boxes on the forms (mainly the CAF) we use to collect your data.  You can also exercise the right at any time by selecting relevant tick box on your Account or contacting our customer service by sending an email to info@oriflame.com or by calling to our helpdesk line at +36 1 450 39 39.
6.2 Access to information. Rectification and deletion. You have the right to access information held about you and to request its rectification or deletion. You can see, review and change most of your personal data by signing on to your Account. Generally, we will not manually modify your Personal Data because verifying their identity remotely may prove difficult. Thus, it is your responsibility to update promptly your personal data if it changes or is inaccurate. Upon your request to  info@oriflame.com or to +36 1 450 39 39 , we will close your Account as soon as reasonably possible, in accordance with applicable law. We do retain personal data from closed accounts to comply with law, prevent fraud, collect any fees owed, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigations, and take other actions otherwise permitted by law.

7 Entrustment of personal data processing – Your Obligations

As to a member of our consultants network, we entrust you the processing of the personal data of other members of our consultants network on the basis of the below provisions.
We entrust you with personal data processing in the scope and for the purpose defined in the Rules, and you covenant to process these data in the manner ensuring compliance with the requirements contemplated in the Act, and in particular compliance with rules regarding the processing and protection of the entrusted data.
The sole objective of personal data processing by you is to perform the provisions of the Rules.
You are obliged in particular:
to process the personal data entrusted to you by us only within the objective of data processing specified above,
not to take any actions aiming at making the personal data further available in the manner not described herein, unless the commonly binding provisions of law stipulate otherwise,
to immediately return the entrusted personal data after termination of your relationship with us (i.e. upon your deregistration as our Consultant), and to remove these data from any electronic data carriers on which they were recorded by you for the purpose of achievement of the objective described in above.
We reserve the right to audit the methods of protecting the entrusted personal data applied by you. You are obliged to provide us with an opportunity to conduct such an audit immediately after being requested to do so.
You covenant to immediately and correctly answer every question asked by us with regard to processing of personal data entrusted on the basis of this Privacy Policy and the Rules, in particular those concerning personal data protection measures applied by you.
We authorize you to process the personal data in the scope and for the purpose defined in the Rules, in particular in the IT systems and in a hard-copy form, and also to grant further authorizations to process the data to the persons cooperating with you on the basis of a civil law agreements provided that you will ensure contractually that they will comply with all the requirements with regard to the data processing and protection binding on you and provided that we accept such sub-processor.
It is agreed between us and you that if the files containing personal data are sent between us, such files will be secured during transmission through the public network with cryptographic means of personal data protection.
We shall have the right to terminate your consultant registration if you use the personal data in contravention with this Privacy Policy.
We are not liable for your obligations towards the third parties resulting from personal data processing in contravention with this Privacy Policy and the Rules or for your obligations towards the persons authorized by you to process personal data.

8 Cookies

Our website uses cookies (small files placed on website users’ hard drive) to distinguish you from other users of our website. This helps us to provide you with a good experience when you browse our website and also allows us to improve our site. We use "cookies" to analyze the flow of information; customize the services, content and advertising; measure promotional effectiveness; and promote trust and safety.
 
Certain cookies contain Personal Data – for example, by clicking to “remember me” when logging in, a cookie will store the username. Most cookies will not collect information that identifies the user, and will instead collect more general information such as how users arrive at and use systems, or a user’s general location.
We offer certain services that are available only through the use of cookies. Generally, the cookies perform up to four different functions:

8.1 Essential Cookies
Some cookies are essential for the operation of the system. For example, some cookies allow us to identify registered users and ensure they can access the whole system. If a registered user opts to disable these cookies, the User may not be able to access all of the content of the system.
8.2 Performance Cookies
Other cookies may be used to analyze how the users use the systems and to monitor system performance. This allows us to provide a high quality experience by customizing the offering and quickly identifying and fixing any issues that arise. For example, performance cookies may be used to keep track of which pages are most popular and to determine why some pages are receiving error messages. These cookies may also be used to highlight products or site services that will be of interest to the users based on their usage of the System.
8.3 Functionality Cookies
Functionality cookies are used to allow us to remember some users’ preferences. 
8.4 Behaviourally Targeted Advertising Cookies
We may use cookies to serve the Users with advertisements that are relevant to them and their interests. Oriflame may also use third party cookies in regard of market research, revenue tracking, improving site functionality and monitoring compliance with these terms and conditions and copyright policy. 

8.5 Google Analytics
We use Google Analytics to understand how visitors engage with our sites and apps. This means that when you visit our website or use one of our mobile applications your browser automatically sends certain information to Google. This includes, for example, the web address of the page that you're visiting and your IP address. You will find the details of how the Google technology collects and processes data following this link: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
If you don’t want the Google Analytics to be used in your browser, you can install the Google Analytics browser add-on. You can find more about the Google Analytics and Google privacy policy here.

Users are always free to decline cookies if their browser permits, although doing so may interfere with their use of some of Oriflame Systems. Please find detailed information on how to disable cookies here (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).
More detail on how businesses use cookies is available here (http://www.allaboutcookies.org/).

9 Changes to our privacy policy

Any changes we may make to our Privacy Policy in the future will be posted on our website and, where appropriate, notified to you by e-mail or otherwise The amendments will be also available at our premises. They will be effective as of the publication date. Your use of the site subsequently to the publication of the amended Privacy Policy or a placement of order with us will be deemed acceptance of such changes. 

10 Contact and complaints

Questions, comments and requests regarding this Privacy Policy are welcomed and should be addressed to our customer service or to the specially designed e-mail address: privacy@oriflame.com.
If you believe that we have not complied with this Privacy Policy, you may write to the address above or call our customer service at +36 1 450 39 39. Please describe in as much detail as possible the ways in which you believe that this Privacy Policy has not been complied with. We will investigate your complaint promptly. 


Publication date: 02/06/2016