Ugrás a főtartalomhoz Ugrás a főmenübe Ugrás a kereséshez
GYORSRENDELÉS
0 termék a Bevásárló kosárban
Elkölthető pontok a

 

TERMÉKEINK FŐBB JELLEMZŐI: Szavatoljuk, hogy az ORIFLAME termékek gyártása a Kozmetikumok Helyes Gyártási Gyakorlatára (GMP) vonatkozó útmutatót tartalmazó ISO 22716:2007 szabvány, valamint az ORIFLAME Ügyviteli Irányelvek  követelményeinek megfelelően történik.  (Magyarországon 2008 óta érhető el a szabvány magyar verziója MSZ EN ISO 22716:2008 néven.) Garantáljuk a minőségét minden olyan terméknek, amely az ORIFLAME márkajelzést viseli, továbbá szavatoljuk, hogy az általunk vagy a részünkre gyártott ilyen termékek a legmagasabb minőséget képviselik. Biztosak vagyunk abban, hogy Termékeink megfelelnek majd Vásárlóink elvárásainak.  Az egyes Termékek legfőbb jellemzőiről részletesebb leírás az ORIFLAME Katalógusban, a megrendelés visszaigazolásában és a csomagjegyzékben található.

 

AZ ORIFLAME ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:

Cégnév: Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: “ORIFLAME”)

Bejegyzett székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.

Adószám:  10485635-2-42

Telefon: +36 1 450 39 39

Fax: +36 1 236 05 93

E-mail: info@oriflame.hu

 

ÁRAK: Az ORIFLAME Katalógusban feltüntetésre kerülő Termék-árak bruttó kiskereskedelmi árak, amelyek a Termékek teljes vételárát jelentik a megrendelés leadásának időpontjában, kivéve, ha ettől kifejezetten eltérő tájékoztatás kerül feltüntetésre.  Minden ár Forintban értendő, amely az ÁFA-t is tartalmazza. Az ORFILAME fenntartja a jogot, hogy a Katalógusban szereplő árakat saját belátása szerint, előzetes tájékoztatás nélkül, katalógus-időszakonként megváltoztassa.  Az árakban bekövetkezett bármilyen változás a katalógus-időszak kezdetével az új Katalógusból megismerhető.

 

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK: A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítás költségeit, továbbá azon  költségeket és díjakat, amelyek a megrendelés során adott kifejezetten erről szóló tájékoztatás értelmében az árakhoz hozzáadásra kerülnek, és melyeknek összege a Vásárló által választott szállítási lehetőség függvényében változik

 

FIZETÉS: Számláját online bankkártyás fizetés, banki átutalás útján, vagy a jelen Szerződési feltételekben rögzített egyéb módon egyenlítheti ki. A legtöbb bankkártyát elfogadjuk. A bankkártya megterhelésére a megrendelés szállításra kész állapotba történő összeállítását megelőzően nem kerül sor, azonban számláján az összeg zárolásra kerül. A zárolt összeg számlájának elérhető egyenlegét csökkenti, azonban az összeg az Oriflame felé még nem kerül továbbításra. Számlájának végleges megterhelésére a megrendelés szállításra kész állapotba történő összeállítását követően kerül sor. Amennyiben a szállítás meghiúsul a zárolt összeg feloldásra kerül az Ön bankszámláján. Kintlevőségeink, követeléseink kezelése harmadik személy szolgáltató bevonásával is történhet; ennek megfelelően ezen szolgáltató jogosult az ORIFLAME nevében számlát és a fizetéssel kapcsolatban egyéb tájékoztatást küldeni az Ön részére. Általános szabályként rögzíthető, hogy a számlán szereplő összeget, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, 14 napon belül  kell megfizetnie. Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett időszak minden napjára késedelmi kamat kerül felszámításra, melynek mértéke a Magyar Nemzeti Bank által meghatározásra kerülő jegybanki alapkamat mértékével megegyezik; ezen felül a követelés behajtásának indokolt költségei is áthárításra kerülnek. A fizetési lehetőségekkel – így pl. hitelkeret megnyitásának lehetőségével – kapcsolatban kérjük érdeklődjön Ügyfélszolgálatunknál.  A bankkártyás fizetések biztonságossága érdekében minden fizetési információ titkosított (kódolt). Az ORIFLAME kizárólag hitelesített fizetési szolgáltatókkal áll kapcsolatban, így a bankkártya-adatok kezelése mindenkor szabályszerűen, a bankkártya-adatok kezelésre vonatkozó nemzetközi biztonsági standarokkal összhangban történik.

 

A TERMÉKEK KISZÁLLÍTÁSA: A megrendelt Termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területére vállaljuk.  A Termékek szállításának módját és az átvétel helyét megrendelésekor tudja megválasztani.Megrendelését a lehető leggyorsabban, de legfeljebb a megrendelés általunk történő visszaigazolását követő 30 napon belül feldolgozzuk és a csomagot átadjuk.  Nem vállalunk felelősséget a szállítás késedelmes voltáért, ha a késedelem rajtunk kívül álló okok miatt következik be.  A Termékekre vonatkozó tulajdonjog és a kárveszély a Termékek átadásával száll át a Vásárlóra. Az ORIFLAME nem vállal felelősséget valamely megrendelés hibásan vagy késedelmesen teljesített szállításából, vagy esetlegesen a szállítás elmaradásából eredő bármilyen kárért, ha annak oka, hogy a Vásárló személyes adatait hibásan vagy hiányosan adta meg.  Fenntartjuk a jogot, hogy a megküldött megrendelés teljesítését bármely időpontban visszautasítsuk, ha alapos indokkal feltételezhető, hogy a Vásárló megszegte az Üzletszabályzat bármely rendelkezését.

 

A TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSÉRE ÉS AZ ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ JOG: Sérült/hibás termékek tekintetében az A. rész irányadó.  A megrendeléstől/a létrejött szerződéstől a megrendelés visszaigazolásától a kiszállítást követő 14 munkanapig tartó időszakon belüli elállásra a C. rész irányadó (Elállási jog).  Egyéb esetben ld. a B. részt (ORIFLAME garancia).

 

 1. Sérült/hibás termékek: Az ORIFLAME maximálisan tiszteletben tartja a termékek visszavételére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A megrendelés átvételét követően szükséges, hogy a Vásárló ellenőrizze annak tartalmát, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csomag a szállítás során megrongálódott Terméke(ke)t nem tartalmaz.  Függetlenül attól, hogy a Termék szállítás közben sérült-e meg, hibás, a termékleírás nem volt pontos vagy a Termék egyéb okból nem megfelelő, kérjük, hogy Ön (vagy a Termék(ek)et Ön nevében átvevő személy) haladéktalanul értesítse az Ügyfélszolgálatunkat a panaszok benyújtására szolgáló nyomtatvány kitöltésével, a sérülés/hiba megjelölésével. Teljes egészében visszatérítjük a Termék vételárát, a szállítás költségét és minden olyan indokolt költséget, amely a Termék(ek) visszaküldése során Önnél felmerült.

   

 2. ORIFLAME garancia: Amennyiben Ön bármilyen oknál fogva nem elégedett a tőlünk vásárolt ORIFLAME Termékkel, a Termék átvételétől számított 30 napon belül a Terméket kicseréljük vagy visszatérítjük a teljes vételárat.  A garancia nem vonatkozik olyan Termékre, amelyet szándékosan megrongáltak vagy nem rendeltetésszerűen használtak, illetve a termék tartalmának 1/3-ad részénél több hiányzik. A vételár teljes összegét visszatérítjük, azzal, hogy  a szállítás esetleges költségei előzetesen levonásra kerülnek; így a Termékek visszaküldésének költségei Önt terhelik.

   

 3. Elállási jog: Önnek joga van a Termék(ek) adásvételére vonatkozóan létrejött szerződéstől indokolás nélkül elállni a jelen pontban megjelölt határidőn belül. Ez azt jelenti, hogy ezen időszak alatt, ha Ön meggondolná magát, vagy bármilyen okból úgy döntene, hogy nem akarja a Terméke(ke)t megtartani, úgy elegendő tájékoztatnia minket elállási szándékáról, és mi visszatérítjük a Termék(ek) vételárát. Az elállás joga Önt a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail kézhezvételétől vagy, amennyiben a megrendelést az Ügyfélszolgálat szóban igazolta vissza, úgy ennek időpontjától illeti meg. Amennyiben a Termék(ek) már kiszállításra kerültek, úgy 14 munkanap áll az Ön rendelkezésére az elállási jog gyakorlására; az időszak kezdete az a nap, amikor a Terméket, illetve több Termék megrendelése esetén a megrendelés utolsó Termékét is ténylegesen birtokba vette.  A munkanapokban meghatározott időszakba a szombatok, vasárnapok és az ünnepnapok nem számítanak bele.

   

  Egészségvédelmi és higiéniai okok miatt visszautasíthatjuk olyan Termék(ek) visszavételét, amely (ek) az átvételt követően felbontásra került(ek).  Önt kizárólag a Termék használatából eredő mennyiségi-csökkenés azt meghaladó részéért terheli felelősség, amely a Termék megfelelő jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges (t.i. szokásos megvizsgálás).

   

  Az elállás módja:

  Kérjük, hogy elállási nyilatkozatát az Ügyfélszolgálatunkkal telefonon  (+36 1 450 39 39), e-mailen (info@oriflame.hu) vagy postai úton (1082 Budapest, Futó u. 47-53) közölje.  Az elállási nyilatkozatát benyújthatja a csatolt formanyomtatványon is, azonban ennek használata nem kötelező.

   

  Az elállási nyilatkozat formanyomtatványát elektronikusan is kitöltheti, és azt vagy a más formában elkészített egyértelmű elállási nyilatkozatát honlapunkon keresztül is benyújthatja.  Amennyiben ezt a lehetőséget választja, az elállási nyilatkozat kézhezvételéről haladéktalanul visszaigazolást küldünk  Önnek tartós adathordozón (pl. e-mailen) keresztül.  Az elállási nyilatkozatának másolatát a saját maga számára érdemes lehet megőriznie. Önnek egyedül arra kell figyelnie, hogy elállási jogát a rendelkezésére álló határidő lejártát megelőzően gyakorolja. Vita esetén Ön köteles bizonyítani, hogy az elállási határidőt megtartotta. Amennyiben elállási nyilatkozatát e-mailen vagy postán küldi meg a részünkre, abban az esetben az elállás az e-mail elküldésével vagy a postára adással hatályosul. Amennyiben elállási nyilatkozatát telefonon közli velünk, az elállás a telefonbeszélgetés időpontjával hatályosul.

  Az elállás jogkövetkezményei:

  Az Ön részére teljes egészében visszatérítjük a Termék(ek)ért fizetett vételárat és a szállítás költségét. (Az általános (sztenderd) legolcsóbb  kiszállítási módtól eltérő kiszállítási lehetőség választása esetén a szállítási többletköltségek Önt terhelik.) A visszatérítendő vételár összegéből levonásra kerülhet a visszaküldött Termék(ek) értékében bekövetkezett olyan értékcsökkenés, amely a Termék(ek) nem rendeltetésszerű vagy szükségtelen használatából ered, tehát ami a szokásos próbához elégséges használatot meghaladja (termék tartalmának több mint 1/3-ad része hiányzik).

   

  Amennyiben a Termék(ek) már kiszállításra került(ek), úgy Ön köteles az(oka)t késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlését követő 14 naptári napon belül visszaküldeni a részünkre.  A határidő abban az esetben minősül megtartottnak, amennyiben a Termék(ek) visszaküldése a 14 naptári napon belül megtörténik.

   

  A Termék(ek) visszaküldésével felmerülő közvetlen költségek Önt terhelik. Amennyiben a Termék(ek) jellegüknél fogva nem küldhetők vissza általános postai úton, úgy a visszaküldés költsége várhatóan az Ön által fizetett szállítási összghez hasonló vagy annál alacsonyabb összeg lesz.

   

   

  A vételár visszatérítése érdekében a szükséges lépéseket haladéktalanul megtesszük. A visszatérítésre sor kerül legkésőbb

  (a) 14 naptári napon belül azt követően, hogy bármely kiszállított Termék Öntől hozzánk visszaérkezik, vagy (amennyiben ez korábbi időpont)

  (b) 14 naptári napon belül azt követően, hogy Ön hitelt érdelmően igazolja, hogy a Termék(ek)et visszaküldte a részünkre, illetőleg

  (c) amennyiben Termék visszaküldésére nem kerül sor, 14 naptári napon belül az elállási nyilatkozat közlését követően.

   

  A visszatérítést a bankszámlára, illetőleg az Ön által a fizetésre használt más csatorna útján teljesítjük, kivéve, ha Ön ezzel kapcsolatban kifejezetten másként rendelkezik. A visszafizetéssel kapcsolatosan Önt díj vagy költség nem terheli.

   

  AZ ÖN JOGAI: Jogi kötelezettségünk, hogy olyan Termék(ek)et bocsássunk a rendelkezésére, amely(ek) megfelel(nek) a szerződésben foglaltaknak.  Ön fogyasztóként minden esetben jogosult hibás vagy nem a tájékoztatásnak megfelelő Termék(ek) esetén igényét érvényesíteni. A jogszabályokból eredő fogyasztói jogosultságait az Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések vagy a termékvisszavételi garanciánk nem korlátozza.  A fogyasztókat megillető jogosultságok tekintetében további tájékoztatást a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól (NFH) kérhet.

   

  PANASZKEZELÉS: Bármilyen panasz esetén Ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat telefonon (+36 1 450 39 39) vagy e-mailen (info@oriflame.hu).  Amennyiben nem elégedett az ORFILAME Ügyfélszolgálatának válaszával, úgy jogosult panaszával a magyarországi Közvetlen Értékesítők Szövetségéhez (http://www.dsa.hu/fogyasztok) vagy a Közvetlen Értékesítők Európai Szövetségéhez fordulni (Seldia) (http://www.seldia.org/) fordulni. A Közvetlen Értékesítők Szövetsége Etikai Bizottságának eljárása ingyenes, és nem zárja ki a további jogorvoslati lehetőségeket.

   

  VITARENDEZÉS: Az Ön által benyújtott panasz alapján megpróbáljuk a felmerült igényt vagy jogvitát a szervezetünkön belül megoldani. További vitarendezési fórumként az alábbi lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

 4. Közvetlen Értékesítők Szövetsége, annak különösen az Etikai Kódex betartását felügyelő Etikai Bizottsága (ld. feljebb)
 5. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)

  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

  Központi telefonszám: +36 1 459 4800

  Faxszám: +36 1 210 4677

  Web: http://www.nfh.hu/

 6. Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

  A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Fax: 06 (1) 488 21 86

  Telefon: 06 (1) 488 21 31

 7. Bírósági eljárás kezdeményezése.

   

  FELMONDÁS: Az ORIFLAME jogosult az Ön tagságát (regisztrációját) egyoldalú nyilatkozattal és azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben Ön:

  • ·olyan nyilatkozatot tesz, vagy olyan személyes adatot szolgáltat, amely – lényegi kérdés tekintetében – hibás, pontatlan vagy valótlan; vagy
  • felszámlási vagy csődeljárást kezdeményeztek Ön ellen bármely bíróság előtt vagy a tartozásait esedékességkor nem tudja rendezni, vagy
  • elmulasztja a felénk fennálló tartozását a megadott határidőben számla szerint megfizetni; vagy
  • megsérti az Üzletszabályzat bármely olyan rendelkezését, amelynek orvoslása nem lehetséges, illetőleg az Etikai Kódex vagy a Magatartási Kódex valamely rendelkezésének megszegése esetén; vagy
  • megsérti az Üzletszabályzat bármely rendelkezését – ideértve a fent említett további dokumentumkat is –, azonban a jogsértés orvoslását elmulasztja az erre Önt írásban felszólító levelünk kézhezvételétől számított 14 napon belül.  

A fentieken túlmenően az Ön szépségtanácsadói regisztrációja/tagsága megszűnik, amennyiben 17 egymást követő katalógus-időszak alatt nem ad le megrendelést.