Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Oriflame”) elkötelezett az Ön személyes adatainak tiszteletben tartása és védelme mellett.
A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat, Honlapunk Használati Feltételei, az Oriflame Üzletszabályzata és az ezekben hivatkozott valamennyi dokumentum meghatározza az általunk Önről gyűjtött vagy Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatok kezelésének jogalapját. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat, hogy  megismerje a személyes adatok kezelésére vonartkozó gyakorlatunkat. A regisztráció iránti kérelem űrlapjának (SZFK) kitöltése során személyes adatainak elektronikus úton a http://hu.oriflame.com/mypages/network/recruit/register-new-consultant elérhetőségen vagy papír alapon történő megadásával Ön elfogadja és hozzájárul a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) értelmében az Oriflame Hungary Kozmetika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53.) adatkezelőnek minősül.
Az Oriflame a személyes adatokat az Info. tv.-ben foglaltakkal összehangban kezeli. A személyes adatok kezelésének célja, hogy lehetővé tegye, hogy az Ön regisztrációjából eredő kötelezettségeinknek teljes értékben eleget tudjunk tenni, valamint biztosítsa az ebből eredő jogaink védelmét. Az Oriflame adatkezelése minden esetben az alábbi szabályoknak megfelelően történik.

1 A személyes adatok gyűjtése és kezelése

Az általunk kezelhető, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatok a következők:

1.1 Az Ön által megadott adatok. Személyes adatait részünkre az Oriflame.hu,  továbbiakban: „Honlap” használata során űrlapok kitöltésével, az írásbeli regisztrációs kérelem kitöltésével és benyújtásával, illetőleg a velünk telefonon, e-mailben vagy más módon történő kapcsolatfelvétel során adhatja meg.  Ide tartoznak azon adatok, amelyeket Ön akkor bocsát a rendelkezésünkre, amikor a Honlap használata érdekében regisztrál, szépségtanácsadóként tagfelvételét kéri, terméket keres, internetes megrendelést ad le, a Honlapon a fórumot vagy más közösségi média felületet használ, versenyben, promóciós programban vagy felmérésben vesz részt, vagy amikor a Honlappal kapcsolatos bármilyen problémát továbbít felénk. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok az alábbiak lehetnek:
név, 
születési dátum, 
anyja neve
lakcím, 
e-mail cím, 
telefonszám és mobil telefonszám, 
egyedi szépségtanácsadói kód, 
személyi igazolvány száma, 
adószám vagy adóazonosító jel, 
bankszámla-adatok, 
kiskorú eesetében a törvényes képviselő  teljes neve,
útlevélszám (azon szépségtanácsadók esetében, akik nemzetközi konferencián vesznek részt). 

Reméljük, hogy önként rendelkezésünkre bocsátja a fenti adatait. Mindazonáltal amennyiben úgy dönt, hogy a személyéhez köthető adatokat nem kívánja közölni, úgy kérjük, hogy ezen adatokat ne adja meg. Amennyiben azonban ezek az adatok nem állnak a rendelkezésünkre, úgy bizonyos esetekben nem tudjuk a kívánt szolgáltatást az Ön számára nyújtani; kérjük ennek szíves tudomásul vételét.

1.2 Az Önről gyűjtött adatok. Az Oriflame tárolja az Ön vásárlásainak múltbéli adatait, a szépségtanácsadói hálózati rendszerben elért szintjeit, az elért teljesítményét, az Ön által szponzorált új tagok adatait, stb.

A Honlap minden egyes meglátogatása esetén rendszerünk automatikusan tárolja az alábbi adatokat:

technikai információk, ideértve azt az IP (Internet Protocol) címet, amelyen keresztül a számítógépe az internethez kapcsolódik; a bejelentkezési adatokat, a böngésző típusát és verziószámát, az alkalmazott időzóna beállítását, a böngésző beépülő programjainak típusát és verziószámát, , az operációsrendszert és a környezetet (platform); 
látogatásának adatai, ideértve a teljes az oldalunkra látogatás (az idenavigálás, az oldalon tartózkodás és az elnavigálás) teljes kattintássorozatának URL (Uniform Resource Locators) adatait (dátum és időpont megjelölésével); a megtekintett és keresett termékeket; az oldalak betöltésének idejét, letöltési hibaüzeneteket, az egyes oldalak böngészésének időtartamát, az oldalon végzett tevékenységeket (pl. görgetés, klikkelés, egérkurzor szöveg fölé helyezése), a weboldalról történő elnavigálás módját és azt a telefonszámot, amelyről Ügyfélszolgálatunkat hívta.

1.3 Más forrásból szerzett adatok. Amennyiben Ön az általunk működtetett más weboldalakat is használja, vagy az általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokat is igénybe veszi, úgy Önről ezen forrásokból is kaphatunk információkat. Ezen túlmenően szorosan együttműködünk harmadik személyekkel (pl. üzleti partnerek, a technikai, pénzforgalmi és szállítási feladatokat ellátó közreműködők, hírdetési hálózatok, analitikai szolgáltatók, kereső szolgáltatók, hitelinformációs ügynökségek), és ezen személyektől is kaphatunk Önről adatokat.

2 Az adatok felhasználása

Az Önről tárolt adatokat az Oriflame annak érdekében kezelheti és használhatja, hogy:

teljesítse az Oriflame és Ön között létrejött bármely szerződésből eredő kötelezettségeit, Önt igényei szerinti tájékoztassa, illetőleg terméket vagy szolgáltatást biztosítsa (ideértve a vitarendezést,  díjkövetelést és hibaelhárítást is);
tájékoztassa Önt az Ön által korábban megvásárolt vagy keresett termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékekről vagy szolgáltatásokról;
biztosítsa az Ön számára az Oriflame-mel fennálló szerződéses jogviszonyából eredő jogait, igényeit, illetőleg kedvezményeket és más feltéleket;
megfeleljen az együttműködésünkre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseknek, pl. adó-, társadalombiztosítási, statisztikai jogi kötelezettségek, stb;
felügyelje és biztosítsa, hogy az Oriflame szabályait és irányelveit Ön eljárása során tiszteletben tartja;
tájékoztatást nyújtson az Ön számára közvetlenül vagy megbízott harmadik személy szolgáltatón keresztül olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek álláspontja szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Kizárólag elektronikus úton (e-mailen vagy SMS-ben) küldünk Önnek tájékozatást olyan termékekről és szolgáltatásokról, amelyek hasonlóak az Ön által korábban megvásárolt, vagy megvásárolni szándékozott termékekhez/ szolgáltatásokhoz; erre kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor. Ha e tekintetben Ön meggondolná magát, és a jövőben nem kívánja, hogy adatait ilyen célra használjuk, vagy adatait marketing célból harmadik személy részére átadjuk, kérjük, hogy Felhasználói fiókjában válassza ki a megfelelő jelölőnégyzetet vagy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat e-mailben info@oriflame.hu vagy telefonon a +36 1 450 39 39 telefonszámon.
értesítse Önt a szolgáltatásainkat érintő bármely változásról;
biztosítsa, hogy Honlapunk tartalmának megjelenítése az Ön és az Ön számítógépe számára a leghatékonyabb; 
gondoskodjon arról, hogy a szépségtanácsadói hálózata hatékonyan kezelhető és szervezhető legyen mind az Oriflame, mind a szépségtanácsadói hálózat más tagja (elsősorban az Ön szponzora) által;
megfelelően működtesse a Honlapot és bizonyos belső műveleteket elvégezhessen, pl. hibaelhárítás, adatelemzés, tesztelés, kutatás, statisztika vagy felmérés céljából;
megfelelően fejlessze a Honlapot annak érdekében hogy biztosítsa, hogy a Honlap-tartalom megjelenítése az Ön és az Ön számítógépe számára a leghatékonyabb; 
lehetőséget biztosítson Önnek arra, hogy amennyiben kívánja, részt vehessen Honlapunk interaktív szolgáltatásaiban;
gondoskodjon a Honlap biztonságáról;
méréseket végezhessen vagy elemezhesse az Ön vagy mások részére nyújtott reklámtevékenység hatékonyságát, és hogy az Ön részére releváns reklámokat továbbítson (ideértve fogyasztói elégedettség és hasonló felmérések elvégzésését);
javaslatokat vagy ajánlásokat fogalmazzon meg az Ön vagy a Honlapot használó más személy részére olyan termékekről/szolgáltatásokról, amelyek Önt vagy ezen személyeket érdekelhetik;
választ adhasson szabályozó testületek vagy más hatóságok megkereséseire vagy jogi követeléseire.

3 A személyes adatok továbbítása

3.1 Személyes adatait az Oriflame nem adja el, nem adja bérbe, azokkal nem kereskedik. 
3.2 Személyes adataihoz hozzáférést és azok kezelését biztosíthatjuk az Oriflame-csoporthoz tartozó  gazdasági társaság számára (a legfelső szintű holding-társaság és leányvállalatai), annak érdekében, hogy segítsen minket a 2. pontban (A felhasználás célja) felsorolt tevékenységeink végrehajtása során.
3.3 Személyes adataihoz hozzáférést és azok kezelését biztosíthatjuk továbbá az adatok körének és a felhasználás céljának szigorú meghatározása mellett az általunk kiválasztott alábbi harmadik személyek részére:

üzleti partnerek: a beszállítók, illetve a közöttünk létrejött szerződés teljesítésében az Oriflame vagy Ön által bevont egyéb közreműködők részére. Közéjük tartoznak többek között a szállítók (fuvarozók, követelésbehajtó cégek, faktoring szolgáltatók, logisztikai szolgáltatók (csomagoló és palettázó (picking and packing) szolgáltatók), ügyfélszolgálatot biztosító szolgáltatók, stb;
szépségtanácsadói hálózatunk más tagjai (elsősorban az Ön hálózatbéli szponzora, valamint a hálózatban Ön alá tartozó szépségtanácsadók) részére a szépségtancsáadói hálózat hatékony működtetése érdekében. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy személyes adatait e célból a hálózat további szépségtanácsadói részére továbbítsuk, kérjük, hogy  keresse fel Ügyfélszolgálatunkat e-mailen  info@oriflame.hu vagy telefonon  +36 1 450 39 39 telefonszámon.
hirdetők és reklámügynökségek  részére, akik az adatokat az Ön és mások érdeklődésére számot tartó hirdetések kiválasztásához és közléséhez igénylik.  Hirdetőink részére nem továbbítunk egyénhez köthető személyes adatokat, kizárólag a felhasználóinkra vonatkozó aggregát adatokat (pl. közölhetjük velük, hogy adott napon 500 30 éven aluli férfi kattintott az adott hirdetésre). Ezen aggregát aadatokat olyan céllal is felhasználhatjuk, hogy segítsük hirdetőinket a célközönségnek megfelelő közönség elérésében (pl. egy bizonyos térségből újonnan csatlakozott szépségtanácsadók);
analitikusok és keresőoptimalizálást nyújtó szolgáltatók részére, akik segítenek nekünk abban, hogy fejlesszük és optimalizáljuk Honlapunkat; 
hitelinfomációs ügynökségek részére, akik az Ön hitelképességének felmérést végzik azokban az esetekben, ahol ez a szerződéskötésünk feltétele;
technikai megoldásokat biztosító szolgáltatók részére, akik lehetővé teszik, hogy üzeneteinket elküldjük az Ön részére (így reklámüzenetek vagy  fogyasztói ekégedettség-felmérések, amennyiben ezek küldéséhez Ön hozzájárult), pl. tömeges levélküldő szolgáltatók és tömeges szövegesüzenet-küldő szolgáltatók.
A fentieken túlmenően a következő esetekben is jogosultak vagyunk személyes adatait az alábbi harmadik személyek részére továbbítani:
amennyiben az Oriflame eladja, megveszi vagy más jogcímen részben vagy egészben átruházza üzleti tevékenységét vagy vagyonát, mely esetben az Ön személyes adatait kiadhatjuk a leendő eladó, vevő vagy jogszerző részére;
amennyiben Társaságunkat vagy vagyonának túlnyomó részét harmadik személy megszerzi, mely esetben a vásárlók általunk kezelt személyes adatai az átruházott vagyonelemek egy részét képezik;
amennyiben az Ön személyes adatának kiadására vagy továbbítására jogi kötelezettség teljesítése, vagy annak érdekében vagyunk kötelesek, hogy szabályzataink, valamely szerződés vagy Üzletszabályzatunk bármely rendelkezését alkalmazni vagy érvényesíteni tudjuk, illetőleg hogy jogainkat, tulajdonunkat vagy vásárlóink bizonságát védelemben részesíthessük. E körben jogosultak vagyunk a csalás elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából az adatokat más gazdasági társaságok vagy szervezetek részére megküldeni.

4 A személyes adatok tárolásának módja és helye

A rendelkezésünkre bocsátott vagy az Önnel kapcsolatban gyűjtött minden adatot biztonságos szerveren tárolunk. Minden online fizetési tranzakció SSL technológia útján kódolásra kerül, és a harmadik fél szolgáltatók ilyen formában kezelik, dolgozzák fel. Az online fizetési tranzakciókkal kapcsolatban semmilyen bank- vagy hitelkártya adat nem kerül gyűjtésre vagy tárolásra. 

Az Önről gyüjtőtt adatok továbbítása, tárolása mind az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül, mind azon kívül történhet. Az adatok kezelését, feldolgozását végezheti továbbá  olyan személyzet, amely tevékenységét az EGT tagállamain kívülről a részünkre vagy valamely beszállítónk részére végzi. Ezen személyzet elláthatja többek között a megrendelésének teljesítését, a fizetési adatok/részletek feldolgozását, a sikerterv alapján járó juttatások feldologzását vagy támogatási szolgáltatások nyújtását. Ön személyes adatainak megadásával hozzájárulását adja az itt leírt adattároláshoz, -továbbításhoz, -kezeléshez és -feldolgozáshoz. Az Oriflame megtesz minden elvárható és szükséges intézkedést a személyes adatok biztonságos és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő kezelése érdekében.

5 Felhasználói fiók védelme

Amennyiben az Oriflame Önnek jelszót biztosított (vagy Ön jelszót választott), amely hozzáférést biztosít az Oriflame honlap bizonyos részeinek használatához (a továbbiakban: „Felhasználói fiók”),  úgy Ön köteles e jelszót bizalmas információként megőrizni. Kérjük, hogy jelszavát ne ossza meg mással. Amennyiben mégis megosztja jelszavát egy másik személlyel vagy más személyekkel, tudomásul kell vennie, hogy a fiókjából érkező tevékenységekért Önt terheli felelősség.  Ha a Felhasználó elveszti a jelszava feletti uralmat, akkor személyes adatait illetően is elvesztheti az ellenőrzést, így jogi felelősség terhelheti azokért a cselekedetekért, amiket az ő nevében követnek el. Ebből következően, ha jelszava bármilyen okból kifolyóan illetéktelen kezekbe kerül, kérjük, azonnal értesítsen bennünket, és változtassa meg a jelszavát. Az Oriflame a bejelentkezési folyamat kivételével soha nem kéri a Felhasználót jelszava megadására. Az Oriflame alkalmazottjaira speciális előírások vonatkoznak az adatok és információk védelme terén.

Sajnálatos módon az intereneten keresztül történő adattovábbítás nem teljes mértékben biztonságos. Annak ellenére, hogy az Oriflame minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok védelme érdekében, nem tud szavatosságot vállalni a Honlapra továbbított adatok biztonságáért. Az adatok interneten történő továbbításával kapcsolatos veszélyeket így Önnek kell viselnie. A részünke átadott adatokhoz való illetéktelen hozzáférés ellen szigorú eljárásokkal és biztonsági mechanizmusokkal igyekszünk védekezni.

6 Az Ön jogai

6.1 Reklámanyagok. Ön jogosult kérni, hogy személyes adatai ne kerüljenek az Oriflame által marketing (reklám) céljából kezelésre és felhasznlására. Ön általában előzetesen (az adatgyűjtést megelőzően) tájékoztatást kap arról, ha adatait ilyen célra kívánjuk felhasználni, vagy ilyen célból harmadik személy részére kívánjuk kiadni. A marketing célú felhasználás megtiltására való jogosultságát az adatgyűjtésre szolgáló űrlapokon (pl. SZFK) elhelyzett megfelelő négyzet bejelölésével tudja érvényesíteni.  E jogosultságát továbbá bármely más időpontban a Felhasználói fiók megfelelő jelölőnégyzetének bejelölésével, vagy Ügyfélszolgálatunkon keresztül e-mailen  info@oriflame.hu  vagy telefonon +36 1 450 39 39 telefonszámon is gyakorolhatja.
6.2 Az adatok megtekintése, ellenőrzése és törlése. Önnek jogában áll a személyes adataihoz való hozzáférést, azok ellenőrzését vagy törlését igényelni. Felhasználói fiókjába való bejelentkezését követően megtekintheti, ellenőrizheti vagy megváltoztathatja személyes adatainak nagy részét. Az Oriflame általában nem változtatja meg a Felhasználók személyes adatait manuálisan, mert személyazonosságuk telefonon/interneten keresztüli ellenőrzése problematikus lehet. Ennek megfelelően az Ön felelőssége személyes adatainak mielőbbi megváltoztatása, ha adataiban bármilyen változás történik, vagy azok helytelenül kerültek rögzítésre.  Amennyiben Ön kérvényezi az Oriflame Ügyfélszolgálatnál info@oriflame.hu e mail címen vagy a +36 1 450 39 39 telefonszámon az Oriflame a vonatkozó törvényeknek megfelelően a lehető leggyorsabban törli a Felhasználói fiókját.  Az Oriflame tárolja a törölt Felhasználói fiókokból származó személyes adatokat a jogi rendelkezéseknek való megfelelés, a csalások megelőzése, tartozások behajtása, vitás ügyek rendezése, hibaelhárítás, nyomozás elősegítése vagy bármely más törvény által leírt eset rendezése érdekében.

7 Más szépségtanácsadók személyes adatainak kezelése – Az Ön kötelezettségei

Szépségtanácsadói hálózatunk tagjaként Ön jogosult a hálózat más szépségtanácsadóira vonatkozó személyes adatok kezelésére az alábbi rendelkezések szerint:
Ön a személyes adatok kezelését az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti körben és céllal köteles végezni oly módon, hogy ezen adatok feldolgozása az Info. tv-ben meghatározott követelményeknek – így különösen az átadott adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó szabályoknak – megfeleljen.
Az Ön által végzett adatkezelés kizárólagos célja a Sikertervben foglalt rendelkezések teljesítése.

E körben Ön köteles különösen:
az Oriflame által Önre bízott személyes adatokat kizárólag a fent meghatározott adatkezelési célból kezelni;
minden olyan cselekménytől tartózkodni, amelynek célja, hogy a személyes adatokat a fentiekben leírtakon túlmenően is hozzáférhetővé tegye;
az Önre bízott személyes adatokat haladéktalanul visszaszolgáltatni azt követően, hogy az Oriflame-mel való jogviszonya megszűnt (pl. szépségtanácsadói tagságának megszűntetésével a regisztráció törlésekor), és ezzel egyidejűleg törölni ezen adatokat minden olyan elektronikus adathordozóról, amelyekre Ön az adatokat a fent leírt célok elérése érdekében átmásolta.

Fenntartjuk a jogot, hogy az átadott személyes adatok védelme érdekében Ön által alkalmazott módszerek megfelelőségét felülvizsgáljuk. Ön köteles az erre vonatkozó felszólításunkat követően haladéktalanul biztosítani a számunkra annak lehetőségét, hogy elvégezhessük ezt a felülvizsgálatot.
Ön szintén vállalja, hogy haladéktalanul és tényszerűen megválaszolja a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és az Oriflame Üzletszabályzata alapján Önre bízott személyes adatok kezelésére vonatkozóan feltett valamennyi kérdésünket, különösen a személyes adatok védelme érdekében Ön által alkalmazott intézkedésekre vonatkozó kérdéseket.
Felhatalmazzuk Önt, hogy az átadott személyes adatokat az Üzletszabályzatban meghatározott körben és céllal kezelje, mind az informatikai rendszerben, mind másolat formájában. Önnek jogában áll továbbá a személyes adatokat az Önnel polgári jogi megállapodás alapján közreműködőként eljáró személyek részére is továbbítani, feltéve, hogy Ön a megállapodás keretében biztosítja, hogy az adatok kezelésére és védelmére vonatkozó kötelezettségeinek ők is hasonlóan eleget tesznek, és hogy ezen további adatkezelők bevonásához az Oriflame előzetesen hozzájárult.

Az Oriflame és Ön közötti megállapodás értelmében az egymás között a közösségi hálózaton keresztül küldött, személyes adatot is tartalmazó file-ok  biztonsága kódolás útján biztosított.

Amennyiben Ön a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal ellentétesen használja fel vagy kezeli, úgy az Oriflame-nek jogában áll az Ön szépségtanácsadói tagságát megszüntetni.

Az Oriflame nem vállal felelősséget az Önnek a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban vagy az Üzletszabályzatban foglaltakat sértő adatkezeléséből eredően harmadik személyekkel szemben fennálló kárfelelősségéért, illetőleg a személyes adatok kezelésére Ön által meghatalmazott személyekkel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítéséért.

8 Sütik  

A Honlapunk „sütiket” (cookies: olyan kisméretű file-ok, amelyek az Ön gépének merevlemezére mentődnek) használ annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt a Honlap egyéb használóitól.  Ezzel Ön a Honlap böngészése során kellemesebb élményben részesül, míg számunkra a sütik használata lehetővé teszi a weboldalunk fejlesztését. A sütiket tehát az információáramlás elemzése, a szolgáltatások, tartalmak és hirdetések személyre szabása, a promóciós tevékenységek hatékonyságának mérése, valamint a felhasználói bizalom és a biztonság erősítése érdekében használjuk.
 
Egyes sütik személyes adatokat tárolnak; pl. ha a belépés során az „Emlékezz rám” opcióra kattint, akkor a süti tárolni fogja a felhasználónevét. A legtöbb süti viszont nem a Felhasználó azonosítására szolgáló információkat tárol, hanem olyan általános információkat gyűjt, mint pl. hogy hogyan talált a Felhasználó az Oriflame oldalára, és hogyan használja őket, vagy hogy mi a Felhasználó tartózkodási helye bejelentkezéskor.

Az Oriflame egyes szolgáltatásai csak sütik használatával vehetőek igénybe. A sütik általában négy különböző csoportba tartoznak funkciójuk alapján:
8.1 Feltétlenük szükséges sütik
Bizonyos sütik feltétlenül szükségesek az Oriflame rendszereinek használatához. Pl. a sütik egy része arra szolgál, hogy az Oriflame azonosítani tudja a regisztrált Felhasználókat, és hozzáférést tudjon biztosítani számukra a Rendszer valamennyi részéhez. Ha egy regisztrált Felhasználó úgy dönt, hogy letiltja ezeket sütiket, akkor előfordulhat, hogy nem tud a Rendszer teljes tartalmához hozzáférni.
8.2 Teljesítmény sütik
Bizonyos típusú sütik azt vizsgálják, hogy hogyan használják a Felhasználók a Rendszert, valamint a Rendszer teljesítményét mérik. Ezáltal az Oriflame magas szintű felhasználói élményt tud biztosítani az alkalmazások testreszabásával, valamint a technikai problémák azonnali észlelésével és kijavításával. A teljesítmény sütikkel pl. mérhető, hogy melyikek a lelátogatottabb oldalak, és meghatározható, hogy miért adnak bizonyos oldalak hibaüzeneteket, valamint kiemelhetnek bizonyos olyan termékeket vagy weboldal szolgáltatásokat is, amik a Felhasználó számára érdekesek lehetnek Rendszer-használati preferenciái alapján.
8.3 Funkcionalitás sütik
A funkcionalitás sütik segítségével az Oriflame oldalai és alkalmazásai emlékeznek bizonyos felhasználói beállításokra, preferenciákra. 
8.4 Célcsoport-meghatározó reklám sütik

Az Oriflame arra is használhat sütiket, hogy a Felhasználók érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsen meg számukra. Ezen felül az Oriflame külsős sütiket is alkalmazhat piackutatás, a weboldal látogatottságának nyomonkövetése, a weboldal funkcióinak fejlesztése, valamint a jelen irányelvekhez, feltételekhez és a szerzői jogokra vonatkozó rendelkezésekhez való megfelelés ellenőrzése céljából. 

A Felhasználók minden esetben letilthatják a sütiket amennyiben a böngészőjük ezt lehetővé teszi, viszont ebben az esetben bizonyos Oriflame Rendszerek használata akadályba ütközhet. A sütik letiltásának módjára vonatkozó részletes tájékozatót itt olvashatja (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).
Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogy a cégek hogyan használják a sütiket, kattintson az alábbi linkre (http://www.allaboutcookies.org/).

9 Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot érintő bármilyen jövőbeni módosítást Honlapunkon közzéteszünk, és a módosításról Önt – amennyiben erre lehetőség van – e-mailben vagy egyéb úton értesítjük.  A módosítások az Oriflame székhelyén, illetőleg telephelyén is megismerhetők. A módosított rendelkezések a közzététel napjától hatályosak. Ha Ön az adott módosításokat követően továbbra is használja a Honlapot, illetőleg megrendelést ad le felénk, akkor ezzel tudomásul veszi és elfogadja a módosításokat. 

10 Kapcsolat és panaszkezelés

A jelen Adtavédelmi Nyilatkozatot érintő bármilyen kérdését, igényét vagy észrevételét szívesen fogadjuk; kérjük, hogy ezt Ügyfélszolgálatuk részére, vagy kifejezetten az e tárgyban létrehozott alábbi e-mail címre küldje meg: privacy@oriflame.com. 

Amennyiben úgy érzi, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt kötelezettségvállalásainknak valamilyen szempontból nem tettük eleget, úgy írásban a fenti címen keressen meg minket, vagy szóban tájékoztassa Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 450 39 39 telefonszámon. Kérjük, hogy a lehető legrészletesebben számoljon be arról, hogy az Ön véleménye szerint mennyiben került sor az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezések megsértésére. Panaszát haladéktalanul kivizsgáljuk. 


Közzétéve: 2016.06.02.